Search results

Records found: 9  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_cat stu94054 xcla^"
 1. Stanovenie parametrov kvality. Determine of parameters of quality
  Áčová Miroslava ; M160  Borovička Milan ; M160 Janáč Alexander ; M3000
  Funkčné povrchy 2005 : . s.11-14
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - článok
  article

  article

 2. Poznámky k spresneniu výpočtu strednej hrúbky triesky pripadajúcej na jedno brúsne zrno pri brúsení = The notes to the calculation improving of average value of chip thicknes seemed to one grinding grain in the process of grinding
  Lipa Zdenko ; M3000  Dibalová Monika ; M160
  Funkčné povrchy 2005 : . s.11-14
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Meranie drsnosti povrchu strojových súčiastok metódou odtlačkov. Measurement of surface roughness of machine components by method of squeeze
  Maduda Miroslav ; M160 
  Funkčné povrchy 2005 : . s.11-14
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (2) - článok
  article

  article

 4. Vplyv výkonového ultrazvuku pri dokončovacom brúsení na kvalitu obrobeného povrchu ťažkoobrobiteľných materiálov. Power ultrasound effect to machining surface quality of hardmachining materials at finishing grinding
  Pecháček František ; M2000 
  Funkčné povrchy 2005 : . s.11-14
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (2) - článok
  article

  article

 5. Morfológia obrobeného povrchu pri vŕtaní ocele 1.4301
  Jurko Jozef 
  Funkčné povrchy 2005 : . s.89-92
  článok zo zborníka
  (1) - článok
  article

  article

 6. Predikcia drsnosti pomocou umelých neurónových sietí. Roughness prediction through artificial neural networks
  Borguľa Martin ; J120  Zongor Jozef ; J120 Guniš Adrian ; J120
  Funkčné povrchy 2005 : . s.33-37
  článok zo zborníka
  (1) - článok
  article

  article

 7. Zváranie austenitických ocelí technológiou TIG. Austenitic steels TIG welding technology
  Bukovinský Igor  Antalová Daniela Ambrózy Anton
  Funkčné povrchy 2005 : . s.50-55
  článok zo zborníka
  (1) - monografia
  article

  article

 8. Mikrogeometria povrchov obrábaných vysokorýchlostným hydroabrazívnym prúdom. Abrasive waterjet machined surfaces microgeometry
  Ragan Emil  Hloch Sergej
  Funkčné povrchy 2005 : . s.185-188
  článok zo zborníka
  (1) - skriptá
  article

  article

 9. Kvalita povrchov obrobených v netradičnom prostredí. Kvality of surface after cutting in no traditional medium
  Vasilko Karol  Matija Rudolf
  Funkčné povrchy 2005 : . s.198-201
  článok zo zborníka
  (1) - článok
  article

  article