Search results

 1. Vyhodnocovanie environmentálnych nákladov v priemyselných podnikoch
  Podskľan Adrián  Vidová J.
  Akademická Dubnica 2004 : . s.445-449
  článok zo zborníka
  (1) - monografia
  (2) - článok
  article

  article

 2. Marketingové stratégie podniku orientovaného na TQEM
  Podskľan Adrián 
  Akademická Dubnica 2004 : . s.439-444
  článok zo zborníka
  (2) - článok
  article

  article

 3. Sila na radiálne vodiace ložisko turbíny. Force at the radial guide bearing of the turbine
  Turza Jozef ; M250  Jurčo Ivan ; M250
  Akademická Dubnica 2004 : . s.619-624
  turbína ložisko vodiace
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Výber vhodného textu vo výučbe cudzieho jazyka pre špecifické účely. Appropriate text selection in teaching foreign language for specific purposes
  Waleková Gabriela ; M330 
  Akademická Dubnica 2004 : . s.659-662
  cudzie jazyky výučba cudzích jazykov
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Využívanie informačných systémov v projektovom manažmente. Application of the information systems in the project management
  Výboch Jozef ; M190  Molnárová Dagmar ; M190
  Akademická Dubnica 2004 : . s.655-658
  projektový manažment informačné systémy
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  (3) - článok
  article

  article

 6. Informačné a komunikačné technológie vo vedomostnom manažmente. Information and communication technologies in the knowledge management
  Šujanová Jana ; M4000 
  Akademická Dubnica 2004 : . s.553-556
  vedomostný manažment Technológie informačné
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  (1) - článok
  article

  article

 7. Kvalita univerzitného vzdelávania z pohľadu študentov na FEI. Quality of university education from the FEI student point of view
  Tináková Katarína ; M220 
  Akademická Dubnica 2004 : . s.561-564
  vzdelávanie univerzitné
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  (1) - monografia
  (2) - článok
  article

  article

 8. Vplyv maximalizácie relatívnej hustoty kovového prášku na vlastnosti výrobkov. The influence of metal powder`s relative density maximalization on part`s properties
  Šuba Roland ; M3000 
  Akademická Dubnica 2004 : . s.549-552
  kovový prášok
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Penotvorné nátery. The intumescent coats
  Tureková Ivana ; M5000  Bábelová Erika ; M390
  Akademická Dubnica 2004 : . s.587-590
  penotvorné nátery
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. Spájkovanie Al2O3 keramiky mäkkými bezolovnatými spájkami. Lead-free soldering of Al2O3 ceramis
  Turňa Milan ; M3000  Koleňák Roman ; M3000 Hodúlová Erika ; M3000
  Akademická Dubnica 2004 : . s.591-594
  spájkovanie keramiky
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article