Search results

Records found: 26  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_cat stu98229 xcla^"
 1. Tímová práca ako prostriedok riešenia problémov v systéme manažérstva kvality. The teamwork as an instrument for solving problems in the system of quality management
  Urdziková Jana ; M4000 
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 18 (2005), s.157-163
  manažérstvo kvality
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  (3) - článok
  article

  article

 2. Riadenie projektov cez internet - dôležitý nástroj na zvýšenie konkurencieschopnosti. Project management by Internet - important tool for increasing of competitiveness
  Výboch Jozef ; M190 
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 18 (2005), s.171-175
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  (4) - článok
  article

  article

 3. Analýza možností použitia mikrosenzorov zrýchlenia. The analysis of the acceleration microsensors disposals
  Riedlmajer Robert ; M1000  Kvetan Karol ; M1000
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 18 (2005), s.129-134
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  (1) - článok
  article

  article

 4. Získavanie pracovníkov pre environmentálnu orientáciu podniku. Obtaining workes for environmental orientation of business
  Hajnik Bartolomej ; M250 
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 18 (2005), s.33-37
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  (2) - skriptá
  (1) - xxxx
  article

  article

 5. Zvýšenie didaktickej účinnosti výučby predmetu Fyzika I. Didactic efficiency increase in teaching Physics I course
  Hološová Helena ; M1000 
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 18 (2005), s.45-49
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  (1) - monografia
  (1) - učebnica
  (2) - článok
  (1) - xxxx
  article

  article

 6. Postavenie a kvalita marketérov pri uplatňovaní integrovanej marketingovej komunikácie. Position and quality of marketing manager in applying integral marketing communication
  Jedlička Milan ; M190 
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 18 (2005), s.71-76
  marketingová komunikácia
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 7. Environmentálne aspekty marketingu. The environmental marketing aspects
  Jacinto Assuncao Domingos ; M4000 
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 18 (2005), s.65-69
  marketing
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  (1) - článok
  article

  article

 8. Príspevok k stanoveniu strednej hrúbky triesky pri brúsení. Contribution to the a verage value of chip thickness assessment for grinding
  Lipa Zdenko ; M3000  Dibalová Monika ; M160
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 18 (2005), s.83-92
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 9. Návrh pneumatického upínača s polohovaním. Design of the pneumatic fixture with positioning
  Pastierovič Miloš ; M170  Charbulová Marcela ; M170
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 18 (2005), s.117-121
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  (1) - učebnica
  (2) - článok
  article

  article

 10. Využitie systémovej analýzy a systémového prístupu k riešeniu vybraných teoretických a praktických problémov. Utilization of system analysiss nad system aproach to solutions of selected theoretical and practical issues
  Sakál Peter ; M4000 
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 18 (2005), s.135-140
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article