Search results

 1. Technické vybavenie budov
  Valášek Jaroslav ; V290 
  Praktická príručka technických požiadaviek na výstavbu . stav - apríl 2004 (2004), s.10/1-18
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 2. Základové konštrukcie pozemných stavieb z prostého a železového betónu
  Harvan Ivan ; V110 
  Praktická príručka technických požiadaviek na výstavbu . s.nestr.
  článok zo zborníka
  BBB - Chapters in scientific book titles issued in home editorship
  article

  article

 3. Monolitické železobetónové skelety
  Harvan Ivan ; V110 
  Praktická príručka technických požiadaviek na výstavbu . s.nestr.
  článok zo zborníka
  BBB - Chapters in scientific book titles issued in home editorship
  article

  article

 4. Poľnohospodárske stavby
  Turček Ivan ; V180 
  Praktická príručka technických požiadaviek na výstavbu . stav - apríl 2004 (2004), s.časť 9/4
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 5. Vyvlastnenie nehnuteľností
  Kopšová Oľga ; V350 
  Praktická príručka technických požiadaviek na výstavbu . s.kap. 3/6
  článok zo zborníka
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 6. Príklad súťažných podkladov pre verejné obstarávanie prác
  Bollová Gabriela 
  Praktická príručka technických požiadaviek na výstavbu . stav - apríl 2004 (2004), s.kap. 3/8.4
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 7. Tepelné izolácie
  Bacigalová Jana ; V180 
  Praktická príručka technických požiadaviek na výstavbu . stav - apríl 2004 (2004), s.časť 8/21
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 8. Studne individuálneho zásobovania vodou
  Božíková Jarmila ; V280 
  Praktická príručka technických požiadaviek na výstavbu . stav - apríl 2004 (2004), s.1
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 9. Žumpy a malé čistiarne odpadových vôd
  Božíková Jarmila ; V280 
  Praktická príručka technických požiadaviek na výstavbu . stav - apríl 2004 (2004), s.nestr.
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article