Search results

 1. Pojem, právna úprava a ciele verejného obstarávania
  Bollová Gabriela 
  Praktická príručka technických požiadaviek na výstavbu . stav - január 2004 (2004), s.kap. 3/8.3
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Zatepľovanie budov - požiadavky,systémy,konštrukcie
  Beťko Bohumír ; V180 
  Praktická príručka technických požiadaviek na výstavbu . stav - január 2004 (2004)
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article