Search results

 1. Návrh tenisovej haly s oceľovou nosnou konštrukciou
  Bódi Štefan ; 010190  Ároch Rudolf ; 010190 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 17.06.2020 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : B-IKD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150211
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Využitie skutočného pracovného diagramu ocele pre konečnoprvkové simulácie
  Petrík Adam ; 010190  Ároch Rudolf ; 010190
  structures.sk. Navrhovanie, posudzovanie, realizácia a obnova nosných konštrukcií . Roč. 1, č. 1 (2019), online, s. 29-32
  plasticita a elasticita pracovný diagram ocele FEM modeling
  http://files.exoweb.eu/f2/96/f29614b7-6f5b-4740-b8e1-954c5b167d90.pdf
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 3. Architektonicky exponovaná konštrukčná oceľ
  Ároch Rudolf ; 010190 
  44. aktív pracovníkov odboru oceľových konštrukcií : . S. 7-10
  oceľové konštrukcie zhotovovanie oceľových konštrukcií CISC AISC AESS
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Usage of true stress-strain curve for FE simulation and the influencing parameters
  Petrík Adam ; 010190  Ároch Rudolf ; 010190
  YS2019 - Young Scientist 2019 : . online, [7] s., art. no. 012025
  stress-strain relation FEM modelling and analysis tensile test
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/566/1/012025/pdf
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Vzperná dĺžka stĺpov v rámoch s posuvnými a neposuvnými uzlami za požiaru
  Štujberová Magdaléna ; 010190  Ároch Rudolf ; 010190
  Sborník 57. celostátní konference o ocelových konstrukcích : . S. 25-28
  požiarna odolnosť vzperná dĺžka rámová konštrukcia
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  article

  article

 6. Determination of basic dynamic characteristics of a tower structure from ambient vibrations
  Sokol Milan ; 010250  Venglár Michal ; 010250 Lamperová Katarína ; 010250 Šišmišová Zuzana ; 010250 Ároch Rudolf ; 010190
  Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies III : . S. 241-246
  dynamic characteristics steel tower vibrations
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. Vrubové kĺby – ložísk novodobých mostov
  Ároch Rudolf ; 010190 
  structures.sk. Navrhovanie, posudzovanie, realizácia a obnova nosných konštrukcií . Roč. 1, č. 1 (2019), online, s. 4-8
  mostné ložisko vrubové ložisko betónové mosty
  http://files.exoweb.eu/f2/96/f29614b7-6f5b-4740-b8e1-954c5b167d90.pdf
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 8. Measurement-supported modelling for assessment of riveted railway steel bridges
  Ároch Rudolf ; 010190  Štujberová Magdaléna ; 010190 Klas Tomáš ; 010190 Venglár Michal ; 010250
  Danube Bridges 2019 : . USB kľúč, s. 209-212
  railway bridge riveted connection truss beam connection calculation
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 9. Study of Column Buckling Lengths of Braced and Unbraced Frames in Fire Situations
  Štujberová Magdaléna ; 010190  Ároch Rudolf ; 010190
  The Evolving Metropolis : . S. 1177-1183
  fire resistance buckling frames
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 10. Odolnosť perforovanej lišty so špeciálnym usporiadaním otvorov
  Pacáková Martina ; 010190  Ároch Rudolf ; 010190 (Thesis advisor)
  2018
  SVF ; Date of acceptation : 12.06.2018 ; Degreee discipline : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Degree program : B-IKD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146792
  bakalárska práca
  book

  book