Search results

 1. Identification of potential synergies between lean manufacturing tools and technologies of Industry 4.0 / aut. Lucia Grajzová, Samuel Janík, Miloš Čambál, Miroslava Mĺkva
  Grajzová Lucia ; 064000  Janík Samuel ; 064000 Čambál Miloš ; 064000 Mĺkva Miroslava ; 064000
  International Doctoral Seminar 2022 : . S. 80-87
  Industry 4.0 lean management manufacturing lean tools productivity
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - článok
  article

  article

 2. The analytic hierarchy process as a method to determine the appropriate method of selecting employees in industrial enterprises implementing Industry 4.0 / aut. Lucia Cuninková, Eliška Kubišová, Miloš Čambál, Dagmar Babčanová
  Cuninková Lucia ; 064000  Kubišová Eliška ; 064000 Čambál Miloš ; 064000 Babčanová Dagmar ; 064000
  International Doctoral Seminar 2022 : . S. 33-44
  analytical hierarchy process competencies Industry 4.0 labour market job description
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - skriptá
  article

  article

 3. Prevention of accidents at work and occupational diseases by implementation of ergonomics / aut. Petra Marková, Mária Homokyová, Filip Praj, Miloš Čambál
  Marková Petra ; 064000  Homokyová Mária ; 064000 Praj Filip ; 064000 Čambál Miloš ; 064000
  MM Science Journal . March, 2022 (2022), s. 5526-5532
  work employee ergonomics occupational injury occupational disease
  https://www.mmscience.eu/journal/issues/march-2022/articles/prevention-of-accidents-at-work-and-occupational-diseases-by-implementation-of-ergonomics/download
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 4. Návrh na zdokonalenie systému motivácie zamestnancov vo vybranom podniku
  Maráková Miroslava ; 064000  Čambál Miloš ; 064000 (Thesis advisor)
  2022
  MTF ; Date of acceptation : 07.06.2022 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151936
  diplomová práca
  book

  book

 5. Návrh na zdokonalenie motivácie zamestnancov v dlhodobom pracovnom pomere
  Čutríková Barbora ; 064000  Čambál Miloš ; 064000 (Thesis advisor)
  2022
  MTF ; Date of acceptation : 06.06.2022 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=164296
  diplomová práca
  book

  book

 6. Návrh na zdokonalenie systému riadenia výkonnosti zamestnancov v spoločnosti ZF Slovakia, a.s.
  Hírešová Mária Klára ; 064000  Čambál Miloš ; 064000 (Thesis advisor)
  2022
  MTF ; Date of acceptation : 06.06.2022 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=164231
  diplomová práca
  book

  book

 7. Návrh na zdokonalenie systému vzdelávania a rozvoja zamestnancov v spoločnosti Faurecia Automotive Slovakia, s.r.o.
  Krivosudská Jana ; 064000  Čambál Miloš ; 064000 (Thesis advisor)
  2022
  MTF ; Date of acceptation : 06.06.2022 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=164235
  diplomová práca
  book

  book

 8. Návrh na zdokonalenie systému riadenia výkonnosti zamestnancov vo vybranej spoločnosti
  Parlevová Erika ; 064000  Čambál Miloš ; 064000 (Thesis advisor)
  2022
  MTF ; Date of acceptation : 06.06.2022 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=164240
  diplomová práca
  book

  book

 9. Návrh opatrení na uplatnenie samoorganizujúcich sa tímov s ich aplikovaním v oblasti projektového riadenia v spoločnosti SLOVNAFT, a.s.
  Hirtl Martin ; 064000  Čambál Miloš ; 064000 (Thesis advisor)
  2022
  MTF ; Date of acceptation : 28.06.2022 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=160177
  bakalárska práca
  book

  book

 10. Návrh na zvýšenie spokojnosti zamestnancov v spoločnosti Bizzcom, s.r.o.
  Vitteková Simona ; 064000  Čambál Miloš ; 064000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 09.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158313
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book