Search results

 1. Návrh na zdokonalenia systému získavania a výberu zamestnancov v spoločnosti SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o.
  Slaninková Jana ; 064000  Čambál Miloš ; 064000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 09.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158037
  diplomová práca
  book

  book

 2. Návrh na zdokonalenia systému náboru zamestnancov v spoločnosti PCA Slovakia s.r.o.
  Soshnikova Alina ; 064000  Čambál Miloš ; 064000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 09.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158038
  diplomová práca
  book

  book

 3. Návrh na zdokonalenie procesu adaptácie zamestnancov v spoločnosti COLAS Slovakia a.s.
  Laurincová Nikoleta ; 064000  Čambál Miloš ; 064000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 09.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=160493
  diplomová práca
  book

  book

 4. Návrh na zdokonalenie systému motivácie zamestnancov v spoločnosti HS - Tec, spol. s r.o.
  Michalíková Zita ; 064000  Čambál Miloš ; 064000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 09.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=157976
  diplomová práca
  book

  book

 5. Návrh na zvýšenie spokojnosti zamestnancov v spoločnosti Bizzcom, s.r.o.
  Vitteková Simona ; 064000  Čambál Miloš ; 064000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 09.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158313
  diplomová práca
  book

  book

 6. Návrh opatrení na efektívne riadenie výkonnosti zamestnancov v špecifických podmienkach podniku ZF Slovakia, a.s.
  Opalek Daniel ; 064000  Čambál Miloš ; 064000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 28.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=148667
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Návrh opatrení na zdokonalenie systému motivácie zamestnancov v spoločnosti Novares Slovakia Automotive s.r.o.
  Pľutová Diana ; 064000  Čambál Miloš ; 064000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 29.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=148209
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Medziľudské vzťahy na pracovisku a ich vplyv na výkonnosť zamestnancov v priemyselnom podniku
  Krajčovičová Erika ; 064000  Čambál Miloš ; 064000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 29.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=148207
  bakalárska práca
  book

  book

 9. Analysis of the impact of the fourth industrial revolution on employees of industrial companies in the context of generations / aut. Lucia Stupavská, Veronika Johanesová, Miloš Čambál
  Stupavská Lucia ; 064000  Johanesová Veronika ; 064000 Čambál Miloš ; 064000
  Vplyv Industry 4.0 na tvorbu pracovných miest : . S. 390-396
  https://fsev.tnuni.sk/konferencia2019/Zbornik.pdf
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. Návrh systémových opatrení na zvýšenie výkonnosti zamestnancov v priemyselnom podniku
  Zacharová Dominika ; 064000  Čambál Miloš ; 064000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 02.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151302
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book