Search results

 1. Návrh opatrení na zdokonalenie riadenia výkonnosti zamestnancov v spoločnosti A-STUDIO s.r.o.
  Vajsábel Andrej ; M  Čambálová Iveta (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 24.06.2014 ; Degree program : 173 . - 66s CD
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant Performance measurement
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87784
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh opatrení na zdokonalenie systému motivácie zamestnancov v spoločnosti Volkswagen Slovakia, a. s.
  Pálka Matej ; M  Čambálová Iveta (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 26.06.2014 ; Degree program : 175 . - 69s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management motivation motivačné teórie pracovná motivácia motivácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87253
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh etického kódexu zamestnancov v podniku MATADOR Industries, a. s.
  Hrabaj Andrej ; M  Čambálová Iveta (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 24.06.2014 ; Degree program : 173 . - 51s CD
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant etický kódex personálny pracovník morálka etika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101982
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh riešení nedostatkov v čitateľskej gramotnosti v podniku SES, a.s. Tlmače
  Šafáriková Jana ; M  Čambálová Iveta (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 23.06.2014 ; Degree program : 173 . - 40s CD
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant reading písanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102472
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh opatrení na zdokonalenie tvorby a využívania sociálneho programu v spoločnosti Fremach Trnava s.r.o.
  Tomíková Lucia ; M  Čambálová Iveta (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 24.06.2014 ; Degree program : 173 . - 54s CD
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87775
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh opatrení na zdokonalenie procesu vzdelávania zamestnancov v AMEC Nuclear Slovakia s.r.o., zameraný na jazykovú prípravu
  Rezbáriková Katarína ; M  Čambálová Iveta (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78877
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh systému poskytovania sociálnych benefitov zamestnancom spoločnosti PSL, a.s., Považská Bystrica
  Hudeková Jana ; M  Čambálová Iveta (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant motivácia zamestnancov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95110
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh opatrení na zlepšenie systému vzdelávania výrobných zamestnancov v spoločnosti KNOTT spol. s r.o., Modra
  Vranková Veronika ; M  Čambálová Iveta (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78962
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh etického kódexu zamestnancov podniku VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o.
  Sedláčková Soňa ; M  Čambálová Iveta (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant organization podnik etika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102550
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh zdokonalenia systému hodnotenia zamestnancov v spoločnosti Delphi Slovensko, spol. s r.o., Senica
  Huttová Lena  Čambálová Iveta (xxx)
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  hodnotenie zamestnancov kritériá hodnotenia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58386
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book