Search results

 1. Stabilita kovových izotropných a ortotropných stien
  Klas Tomáš ; V190  Melcher Jindřich (rec.) Vičan Jozef (rec.) Ďuricová Antónia (rec.)
  1.vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012 . - 201 s
  ISBN 978-80-227-3680-0
  stability stabilita
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0500
  book

  book

 2. Navrhovanie nosných konštrukcií stavieb.13 : Spriahnuté oceľovobetónové mosty
  Ďuricová Antónia  Rovňák Marián
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2009 . - 105 s
  ISBN 978-80-227-3069-3
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF1100
  book

  book

 3. Pokritické pôsobenie tlačených a priečne zaťažených ortotropných dosiek : Dizertačná práca / [aut]Ďuricová,Antónia
  Ďuricová Antónia 
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 1994 . - 136 s : 3 príl
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book