Search results

 1. Genéza vývoja profilu študenta pre potreby globálneho trhu práce / rec. Daniela Hrehová, Ľubica Černá
  Hrehová, Daniela (Editor) Černá, Ľubica (rec.) Šúbertová, Elena (rec.)
  1.vyd
  Košice Technická univerzita 2017 . - 291 s.
  ISBN 978-80-553-2866-9
  zborník
  (1) - článok
  book

  book

 2. Factors of increasing the enterprises efficiency and performance / aut. Elena Šúbertová, M Tóth, Alena Tóthová
  Šúbertová Elena  Tóth M Tóthová Alena
  Praha Wolters Kluwer 2017 . - 189 s
  ISBN 978-80-7552-872-8
  (1) - učebnica
  book

  book

 3. Podnikové financie. Teoretické a praktické aspekty riadenia / aut. Irina Bondareva, Monika Zatrochová ; rec. Jana Kajanová, Elena Šúbertová
  Bondareva Irina ; 902024  Zatrochová Monika ; 902024 Kajanová Jana (rec.) Šúbertová Elena (rec.)
  1.vyd
  Bratislava Spektrum 2017 . - 149 s
  ISBN 978-80-227-4680-9
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  Podnikové financie. Teoretické a praktické aspekty riadenia

  book

 4. Podnikanie v SR a v EÚ / aut. Elena Šúbertová, Miroslav Uhliar
  Šúbertová Elena  Uhliar Miroslav
  1. vyd
  Bratislava Ekonóm 2016 . - 123 s
  ISBN 978-80-225-4321-7
  (1) - učebnica
  book

  book

 5. Characteristics and types of financial resources to support the development of small and medium-sized enterprises in Slovakia / aut. Elena Šubertová
  Šubertová Elena 
  Financial management of firms and financial institutions / . S.1300-1308
  článok zo zborníka
  (1) - článok
  article

  article

 6. Allocated subsidy means and risks of their using in the Slovak Republik / aut. Elena Šubertová
  Šubertová Elena 
  Proceedings of the 11th international scientific conference public administration 2016. . S.224-233
  (1) - článok
  article

  article

 7. Competitiveness of enterprises in selected sector of the Slovak Republic / aut. Elena Šúbertová
  Šúbertová Elena 
  Economics and business management in the 21st century . S.3 161-170
  článok zo zborníka
  (1) - článok
  article

  article

 8. Využívanie podpory podnikania v slovenskom poľnohospodárstve / aut. Elena Šúbertová, Pavlína Srovnalíková
  Šúbertová Elena  Srovnalíková Pavlína
  Zhodnotenie efektívnosti financovania projektov na podporu rozvoja podnikania a faktory zvyšovania výkonnosti poľnohospodárskych podnikov . S.111-118
  článok zo zborníka
  (1) - článok
  article

  article

 9. Branch structure charakteristic of the slovak co-operatives / aut. Elena Šúbertová
  Šúbertová Elena 
  Aktuálne problémy podnikovej sféry 2015 / . S.704-710
  (2) - článok
  article

  article

 10. Komparácia prístupov k podpore podnikania / ed. Elena Šúbertová
  Šúbertová Elena (Editor) 
  1.vyd
  Bratislava Ekonóm 2015 . - 81 s
  ISBN 978-80-225-4169-5
  zborník (príspevkov)
  (1) - článok
  book

  book