Search results

 1. Brúsenie austenitickej Cr-Ni ocele 17246 = Grinding of austenitic Cr-Ni steel 17 246 : Diplomová práca
  Charbula Jozef (Consultant) ; M3000  Šarády Martin Janáč Alexander (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2006
  MTF ; . - 70 s 1 CD
  technológie strojárskej výroby brúsenie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Konštrukčno-technologické charakteristiky vrtákov pre obrábanie ťažkoobrobiteľných materiálov : Bakalárska práca
  Šarády Martin  Charbula Jozef (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2004
  MTF ; . - 44 s
  technológie strojárskej výroby
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book