Search results

 1. Pharmacokinetics, Biodistribution, and Biosafety of PEGylated Gold Nanoparticles In Vivo / aut. Katarína Kozics, Monika Šramková, Kristína Kopecká, Patrícia Bégerová, Alena Manová, Zora Krivošíková, Zuzana Ševčíková, Aurélia Líšková, Eva Rollerová, Tibor Dubaj, Victor F Puntes, Ladislava Wsólová, Peter Šimon, Jana Tulinská, Alena Gábelová
  Kozics Katarína  Šramková Monika Kopecká Kristína Bégerová Patrícia Manová Alena ; 041000 Krivošíková Zora Ševčíková Zuzana Líšková Aurélia Rollerová Eva Dubaj Tibor ; 045210 Puntes Victor F. Wsólová Ladislava Šimon Peter ; 045210 Tulinská Jana Gábelová Alena
  Nanomaterials . Vol. 11, iss. 7 (2021), s. [1-17], art. no. 1702
  https://www.mdpi.com/2079-4991/11/7/1702
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Analýza Petriho sietí
  Rajnič František ; 035000  Ševčíková Zuzana ; 035000 (Thesis advisor)
  2016
  FEI ; Date of acceptation : 07.07.2016 ; Degreee discipline : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Degree program : B-API . - 36 s., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=110987
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 3. Analýza Petriho sietí
  Slezák Michal ; 035000  Ševčíková Zuzana ; 035000 (Thesis advisor)
  2016
  FEI ; Date of acceptation : 07.07.2016 ; Degreee discipline : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Degree program : B-API . - 31 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=107249
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 4. Riadenie procesov na báze Petriho sietí
  Rehák Jakub ; 035000  Ševčíková Zuzana ; 035000 (Thesis advisor)
  2016
  FEI ; Date of acceptation : 15.06.2016 ; Degreee discipline : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Degree program : I-API . - 71 s., príl., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=119961
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 5. Riadenie procesov na báze Petriho sietí
  Kraslan Mário ; 035000  Ševčíková Zuzana ; 035000 (Thesis advisor)
  2016
  FEI ; Date of acceptation : 15.06.2016 ; Degreee discipline : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Degree program : I-API . - 72 s., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=120354
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 6. Analýza Petriho sietí
  Mihalik Matej ; 035000  Ševčíková Zuzana (Thesis advisor)
  2015
  FEI ; Date of acceptation : 07.07.2015 ; Degreee discipline : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Degree program : B-API . - 30 s., príl. CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88689
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 7. Grafická podpora práce s Petriho sieťami
  Trebichavský Martin ; 035000  Ševčíková Zuzana (Thesis advisor)
  2015
  FEI ; Date of acceptation : 07.07.2015 ; Degreee discipline : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Degree program : B-API . - 38 s. CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=97849
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 8. Korpskommando a jeho detaily K obnove dnešnej sídelnej budovy Filozofickej fakulty UK / aut. Zuzana Ševčíková, Viera Obuchová
  Ševčíková Zuzana  Obuchová Viera
  Projekt : . Roč. 57, č. 4-5 (2015), s. 12-19
  článok z periodika
  (1) - monografia
  article

  article

 9. Riadenie zásielok pomocou udalostných systémov
  Jež Lukáš ; 035000  Ševčíková Zuzana (Thesis advisor)
  2015
  FEI ; Date of acceptation : 07.07.2015 ; Degreee discipline : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Degree program : B-API . - 28 s., príl. CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88630
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 10. Analýza ekonomických ukazovateľov v oblasti predaja a služieb
  Málach Juraj ; E  Ševčíková Zuzana (Thesis advisor) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 18.06.2014 ; Degree program : 359 . - 57 s príl.
  Aplikovaná informatika Applied Infromatics data mining
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100087
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book