Search results

 1. Spoľahlivosť prvkov tlakových sústav
  Trebuňa František  Šimčák František
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2013 . - 385 s
  ISBN 978-80-553-1537-9
  monografia
  (1) - monografia
  (6) - článok
  book

  book

 2. Kmitanie a modálna analýza mechanických sústav
  Trebuňa František  Šimčák František Huňady Róbert
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2012 . - 236 s
  ISBN 978-80-553-1206-4
  kmitanie mechanické sústavy modálna analýza
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0010
  MTF0110
  book

  book

 3. Statika v príkladoch
  Šimčák František  a kol.
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2012 . - 249 s
  ISBN 978-80-553-1379-5
  statika
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF2100
  book

  book

 4. Metódy experimentálnej analýzy napätosti
  Trebuňa František  Šimčák František
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2011 . - 509 s
  ISBN 978-80-553-0766-4
  mechanika
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF2000
  MTF1100
  Metódy experimentálnej analýzy napätosti

  book

 5. Riešené príklady a úlohy z pružnosti a pevnosti : pre odbory: Výrobné technológie, Priemyselné inžinierstvo / aut. František Trebuňa, František Šimčák, Miroslav Pástor
  Trebuňa František  Šimčák František Pástor Miroslav
  1. vyd.
  Košice TU 2011 . - 276 s.
  ISBN 978-80-553-0755-8
  pružnosť a pevnosť
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  Riešené príklady a úlohy z pružnosti a pevnosti

  book

 6. Assesment of ventilator failure on exhausting of converter
  Trebuňa František  Šimčák František Bocko Jozef Berinštet Vladislav
  Experimental Stress Analysis 2008 : . s.247-250
  článok zo zborníka
  (1) - monografia
  article

  article

 7. Determination of reasons of permanent deformation on bottom shell part of container and suggestion of measures for its further operation
  Trebuňa František  Šimčák František Bocko Jozef Trebuňa Peter
  Experimental Stress Analysis 2008 : . s.259-262
  článok zo zborníka
  (1) - článok
  article

  article

 8. Posúdenie bezpečnej prevádzky pri zvýšení kompresného pomeru na kompresorovej stanici KS01
  Trebuňa František  Šimčák František Bocko Jozef Delyová Ingrid Pástor Miroslav
  Acta Mechanica Slovaca : . Roč. 12, č. 3-B (2008), s.819-828
  článok z periodika
  (1) - výskumná správa
  article

  article

 9. Ensurance of casting pedestal operation on the base of results gained by the method of experimental mechanics
  Trebuňa František  Šimčák František Bocko Jozef Pástor Miroslav
  Experimental Stress Analysis 2008 : . s.255-258
  článok zo zborníka
  (1) - článok
  article

  article

 10. Príručka experimentálnej mechaniky
  Trebuňa František  Šimčák František
  1. vyd.
  Košice : TYPOPress, 2007 . - 1526 s
  ISBN 970-80-8073-816-7
  experimentálna mechanika
  monografia
  (1) - skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0200
  MTF0100
  Príručka experimentálnej mechaniky

  book