Search results

 1. Návrh na zlepšenie systému vzdelávania a rozvoja manažérov vo vybranom priemyselnom podniku
  Školárová Zuzana  Homokyová Mária (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 03.06.2014 ; Degree program : 189 . - 84s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management manager kompetencie manažment
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99042
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh opatrení na zdokonalenie adaptačného programu novoprijatých zamestnancov v Cargo Slovakia a.s., Bratislava
  Bučko Ján  Školárová Zuzana (Thesis advisor) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  adaptačný program riadenie ľudských zdrojov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=52333
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh opatrení na zdokonalenie systému získavania a výberu zamestnancov v ZF Boge Elastmetall Slovakia, a.s. Trnava
  Šimková Beáta  Školárová Zuzana (Thesis advisor) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  human resources ľudské zdroje
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47175
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh metodiky riadenia kariéry zamestnancov v stredných a veľkých podnikoch
  Školárová Zuzana ; M4000  Holková Andrea (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010
  priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=54291
  dizertačná práca
  book

  book

 5. Návrh opatrení na zníženie fluktuácie zamestnancov vo firme Chladiace veže Bohunice s.r.o., Jaslovské Bohunice
  Trubač Ivan  Školárová Zuzana (Thesis advisor) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  stabilizácia personálny manažment fluktuácia stabilization
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46894
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Vzdelávanie zamestnancov v spoločnosti Swedwood Slovakia, o.z. SPARTAN
  Školárová Zuzana  Fedič Dušan (Thesis advisor) ; M330
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  vzdelávanie rozvoj education training
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=27317
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Value of the education for career management in organization
  Školárová Zuzana ; M4000  Holková Andrea ; M4000
  International Doctoral Seminar 2010 : . s.481-486
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Návrh metodiky riadenia kariéry zamestnancov v stredných a veľkých podnikoch = Draf of the methodology of employee´s career management in middle and big companies : Dizertačná práca
  Školárová Zuzana ; M4000  Holková Andrea (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010 . - 138 s príl
  profesijná kariéra riadenie kariéry
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Kľúčové manažérske kompetencie v rámci špecifických funkčných oblastí manažmentu a vhodné spôsoby ich rozvoja : Záverečná správa za celu dobu riešenia projektu VEGA č. 1/0156/08
  Holková Andrea ; M4000  Čambál Miloš ; M4000 Gyurák Babeľová Zdenka ; M4000 Šujanová Jana ; M4000 Vaňová Jaromíra ; M4000 Makyšová Helena ; M4000 Szabó Peter ; M8700 Molnárová Dagmar ; M190 Cagáňová Dagmar ; M4000 Šefčíková Miriam ; M4000 Baková Lucia ; M4000 Školárová Zuzana ; M4000 Campbell Jana ; M190 Babeľová Ivana ; M4000 Mišáková Barbora ; M190 Seidlová Eva ; M4000 Školárová Zuzana ; M4000 Hoghová Katarína ; M190 Urbanovičová rod.Holkovičová Kristína ; M190 Fleischhacker Peter ; M4000 Tibenská Zuzana ; M4000 Koltnerová Kristína ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010
  kompetencie konkurencieschopnosť
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 10. Current situation of employee`s career management in company experience of Slovakia
  Školárová Zuzana ; M4000 
  CO-MAT-TECH 2009. Industrial Engineering, Management and Quality for 21st century. [CD-ROM] : . s.364-370
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  (1) - monografia
  article

  article