Search results

 1. Základy manažérstva kvality / aut. Miroslava Mĺkva, Marta Kučerová, Andrea Chlpeková ; rec. Anna Šatanová, Ružena Šrubařová
  Mĺkva Miroslava ; 064000  Kučerová Marta ; 064000 Chlpeková Andrea ; 064000 Šatanová Anna (rec.) Šrubařová Ružena (rec.)
  1. vyd.
  Trnava AlumniPress 2016 . - 177 s.
  ISBN 978-80-8096-233-3
  manažérstvo kvality kvalita procesné manažérstvo
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  (1) - skriptá
  (1) - učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 2. Návrh opatrení na využitie nástrojov priemyselného inžinierstva v zlepšovaní procesov v MAGNA SLOVTECA, s.r.o., o.z. Magna Trnava
  Richtáriková Katarína ; 064000  Šrubařová Ružena (Thesis advisor)
  2015
  MTF ; Date of acceptation : 24.06.2015 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=96471
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Angažovanosť zamestnancov ako súčasť zlepšovania kvality procesov
  Halenárová Dominika ; 065000  Šrubařová Ružena (Thesis advisor)
  2015
  MTF ; Date of acceptation : 29.06.2015 ; Degreee discipline : 5.2.57. kvalita produkcie ; Degree program : B-KPR

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112197
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh opatrení na zefektívnenie procesov v ENPAY TRANSFORMER COMPONENTS, s.r.o.
  Bozalková Monika ; 064000  Šrubařová Ružena (Thesis advisor)
  2015
  MTF ; Date of acceptation : 25.06.2015 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=96423
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Uplatnenie princípov manažérstva kvality pri riadení projektu vo FREMACH TRNAVA, s.r.o.
  Páleníková Barbora ; 064000  Šrubařová Ružena (Thesis advisor)
  2015
  MTF ; Date of acceptation : 01.06.2015 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=110305
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh na zlepšenie montážneho procesu v SK-Cont a.s.
  Nagy Peter ; 064000  Šrubařová Ružena (Thesis advisor)
  2015
  MTF ; Date of acceptation : 01.06.2015 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=110264
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh na využitie nástrojov priemyselného inžinierstva v zlepšovaní procesov v Continental Matador Truck Tires s.r.o
  Kozák Miroslav ; 064000  Šrubařová Ružena (Thesis advisor)
  2015
  MTF ; Date of acceptation : 03.06.2015 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=110618
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh na zlepšenie procesu riadenia dokumentácie v spoločnosti Mlyn Pohronský Ruskov, a.s.
  Matejov Ľubomír ; 064000  Šrubařová Ružena (Thesis advisor)
  2015
  MTF ; Date of acceptation : 02.06.2015 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=109839
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh procesu riadenia projektu pri uvádzaní produktu na trh v EDM, s.r.o., Nižná
  Polláková Jana ; 064000  Šrubařová Ružena (Thesis advisor)
  2015
  MTF ; Date of acceptation : 01.06.2015 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=109864
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh myšlienkovej mapy ako kreatívneho nástroja zefektívňovania kvality práce vo vybranom podniku
  Kovačovská Michaela ; 064000  Šrubařová Ružena (Thesis advisor)
  2015
  MTF ; Date of acceptation : 03.06.2015 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=110626
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book