Search results

Records found: 174  
Your query: Author = "Štrpka Alexander"
 1. Návrh metodiky riadenia životného cyklu projektov v priemyselných podnikoch na Slovensku = Proposal of Methodology for Managing the Life Cycle of Projects for Industrial Companies in Slovakia : Dizertačná práca
  Jakábová Martina ; M4000  Štrpka Alexander (Thesis advisor) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010 . - 2 zv., 1. zv. 181 s., 2 zv. príl
  projektový manažment
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh metodiky pre zlepšenie zrelosti projektového riadenia v priemyselných podnikoch v SR : Doktorandská dizertačná práca
  Hrablik Chovanová Henrieta ; M4000  Štrpka Alexander (Thesis advisor) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008 . - 160 s príl (autoreferát)
  projektové riadenie
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Uplatňovanie manažérskeho účtovníctva v malých priemyselných podnikoch : Doktorandská dizertačná práca
  Horváthová Martina ; M4000  Štrpka Alexander (Thesis advisor) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2007 . - 119 s príl., autoreferát
  manažérske účtovníctvo účtovný informačný systém finančné účtovníctvo nákladové účtovníctvo controlling
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh opatrení v oblasti hodnotenia, rozmiestňovania, odmeňovania a uvoľňovania zamestnancov v podniku NITRATEX v.d. tkáčske Svinná : Bakalárska práca
  Kopecká Katarína  Štrpka Alexander (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KM, 2007
  MTF ; . - 55 s príl., 1 CD-ROM
  personalistika
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Použitie metódy Monte Carlo v projektovom manažmente
  Štrpka Alexander ; M190 
  Fórum Manažéra . Vol. 2, č. 1 (2006), s.46-48
  projektový manažment metóda Monte Carlo
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 6. Použitie Bellmanovho princípu optimality v projektovom manažmente. Anwendungen des optimierungsprinzips von bellman im projektmanagement
  Štrpka Alexander ; M190 
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 20 (2006), s.145-150
  projekt projektový manažment
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  (1) - monografia
  article

  article

 7. Návrh opatrení na skvalitnenie činnosti personálneho manažmentu v podniku ZENTIVA, a.s. Hlohovec = Proposition of measures for quality function of the personal management in the enterprise Zentiva, a.s. Hlohovec : Bakalárska práca
  Klištincová Mária  Štrpka Alexander (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 51 s príl (1 CD-ROM)
  priemyselné inžinierstvo a manažment personalistika
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh opatrení v oblasti tvorby kariéry v podniku SLOVENSKÉ LODENICE Komárno, a.s. : Diplomová práca
  Szabó Peter ; M8700  Štrpka Alexander (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006 . - 73 s príl., 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment kariéra
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh opatrení v oblasti hodnotenia, rozmiestňovania, odmeňovania a uvoľňovania zamestnancov v podniku TMG, a.s. Prievidza : Bakalárska práca
  Kmeť Juraj  Štrpka Alexander (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 65 s príl., 1 CD-ROM
  priemyselné inžinierstvo a manažment personalistika
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh opatrení na skvalitnenie systému získavania a výberu zamestnancov v podniku BOHUŠ, s.r.o. Hronec : Diplomová práca
  Pastírová Júlia  Štrpka Alexander (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 68 s príl., 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment personalistika
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.