Search results

 1. Návrh finančného fungovania priemyselného podniku v trhových podmienkach = Project of Financial Operation in an Industrial Company under Market Conditions : Diplomová práca
  Šufliarska Martina  Šefčíková Miriam (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 78 s 1 CD-ROM
  finančná analýza
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Finančné fungovanie ZŤS, š. p. Lučenec v trhových podmienkach : Záverečná práca
  Šufliarska Martina  Nováková Renáta (xxx) ; M300
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 1998
  MTF ; . - 62 s abstr.
  financie podnikové manažment priemyselných podnikov
  záverečná bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book