Search results

 1. Analýza síl pôsobiacich na lopatku homogenizátora
  Švorcová Lucia ; J  Peciar Peter (Thesis advisor) ; J0040
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 54
  chemické a potravinárske stroje a zariadenia Machines and Equipment for Chemical and Food Industries homogenizer mixing particulate material homogenizátor partikulárna látka miešanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103591
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 2. Nové materiály rámov obrábacích strojov
  Švorcová Lucia ; J  Šooš Ľubomír (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Systems and Quality Management machine tool obrábací stroj
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74238
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 3. Sledovanie zmien novodobých písacích látok pri starnutí
  Mináriková Jarmila  Hanus Jozef Havlínová Bohuslava ; C9160 Švorcová Lucia Brezová Vlasta ; C5210 Hanusová Emília
  XII. seminář restarátorů a historiků Praha 2003 . s.342-358
  článok zo zborníka
  AEE - Scientific titles in foreign not noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 4. Influence of fixatives and deacidification on the stability of arylmethane dyes on paper during the course of accelerated aging
  Havlínová Bohuslava ; C9160  Mináriková Jarmila Švorcová Lucia Hanus Jozef Brezová Vlasta ; C5210
  Restaurator . 26 (2005), s.1-13
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 5. Changes of some arylmethany dyes on paper during conservation treatment.
  Hanus Jozef ; C9380  Mináriková Jarmila Havlínová Bohuslava ; C9160 Švorcová Lucia Brezová Vlasta ; C5210 Hanusová Emília
  Proc. ICOM-CC Graphic Documents Meeting. Ljubljana (Slovenia), March. 11-12, 2004 . s.nestr.
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 6. Sledovanie zmien novodobých písacích látok po starnutí
  Švorcová Lucia 
  Obháj.: 2.6.2003
  Bratislava : STU v Bratislave FCHPT, 2003 . - 101 s. Tab.,grafy,lit príloha
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FCHPT0001
  book

  book