Search results

 1. Bratislava, Záhorská Bystrica - intenzifikácia územia
  Vafinová Dáša ; 056160  Bašová Silvia ; 056160 (Thesis advisor)
  2021
  FAR ; Date of acceptation : 08.06.2021 ; Degreee discipline : architektúra a urbanizmus ; Degree program : I-URB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=159456
  diplomová práca
  book

  book

 2. A new quality of urban spaces in the touch of the Danube / aut. Silvia Bašová, Alžbeta Sopirová
  Bašová Silvia ; 056160  Sopirová Alžbeta ; 056160
  Architecture in Perspective 2020. Proceedings of the International Conference . S. 200-205
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  (4) - článok
  article

  article

 3. Bratislava, Dunajská rozvojová os - Zimný prístav
  Repiský David ; 056160  Bašová Silvia ; 056160 (Thesis advisor)
  2020 Bratislava
  FAR ; Date of acceptation : 09.06.2020 ; Degreee discipline : architektúra a urbanizmus ; Degree program : I-URB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=153591 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=2DE4D0DBB221E90D118DF8BEC259
  diplomová práca
  book

  book

 4. Námestie Slovenského národného povstania v Partizánskom
  Žovinová Jesika ; 056160  Bašová Silvia ; 056160 (Thesis advisor)
  2020 Bratislava
  FAR ; Date of acceptation : 17.06.2020 ; Degreee discipline : architektúra a urbanizmus ; Degree program : B-AU

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139029 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=2C8AB4190B6536A9D685187B1CEB
  bakalárska práca
  book

  book

 5. The potential of urban transformation of the City Radial Route in Bratislava, Slovakia / Silvia Bašová, Alžbeta Sopirová, Katarína Gécová
  Bašová Silvia ; 056160  Sopirová Alžbeta ; 056160 Gécová Katarína ; 056160
  5th World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium - WMCAUS 2020 : . art. no. 032022
  ISSN 17578981

  http://www.scopus.com/inward/record.url?partnerID=HzOxMe3b&eid=2-s2.0-85097987058&origin=inward
  článok z periodika
  AFC - Reports at international scientific conferences
  (3) - článok
  unrecognised

  unrecognised

 6. Development of a new urban country on the Danube Arms near Bratislava / Silvia Bašová, Alžbeta Sopirová, Eva Putrová
  Bašová Silvia ; 056160  Sopirová Alžbeta ; 056160 Putrová Eva ; 056160
  5th World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium - WMCAUS 2020 : . art. no. 032023
  ISSN 17578981

  http://www.scopus.com/inward/record.url?partnerID=HzOxMe3b&eid=2-s2.0-85097986322&origin=inward
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  (4) - článok
  unrecognised

  unrecognised

 7. Martin - Námestie SNP - verejný priestor
  Vafinová Dáša ; 056160  Bašová Silvia ; 056160 (Thesis advisor)
  2019 Bratislava
  FAR ; Date of acceptation : 04.06.2019 ; Degreee discipline : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Degree program : B-AU

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138975 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=819BE1355532A4D3171C6DAB1E91
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Rural Buildings in European Regions RUBER 2019. Architectura - Construction - Technology - Safety - Logistics / Vidiecke stavby v európskych regiónoch RUBER 2019. Architektúra - konštrukcie - technológie - bezpečnosť - logistika [elektronický zdroj] Zborník recenzovaných vedeckých prác/Anthology of reviewed scientific papers. 10 September 2019. Nitra, Slovakia / ed. Milada Balková, Tímea Szabóová ; rec. Marek Angelovič, Silvia Bašová [elektronický zdroj]
  Balková, Milada (Compiler) Szabóová, Tímea (Compiler) Angelovič, Marek (rec.) Bašová, Silvia, ; 056160 (rec.)
  Rural Buildings in European Regions RUBER 2019. 10 September 2019. Nitra, Slovakia
  1. vyd.
  Nitra, Slovakia : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019 . - online, 108 s.
  ISBN 978-80-552-2068-0
  http://www.slpk.sk/eldo/2019/dl/9788055220680/9788055220680.pdf
  zborník
  (6) - článok
  book

  book

 9. Urban vitality generators in unused areas of the city / aut. Silvia Bašová, Alžbeta Sopirová
  Bašová Silvia ; 056160  Sopirová Alžbeta ; 056160
  Conference proceedings, Vol. 6, Iss. 1 - History, philosophy, archaeology, history of art, performing & visual arts, architecture & design, literature & poetry, language & linguistics / . S. 389-397
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  (4) - článok
  article

  article

 10. New nodal spaces in degraded territories of the city / aut. Silvia Bašová, Alžbeta Sopirová
  Bašová Silvia ; 056160  Sopirová Alžbeta ; 056160
  Architecture in Perspective 2019. Proceedings of the International Conference / Sborník příspěvků z mezinárodní konference . S. 160-165
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  (2) - článok
  article

  article