Search results

 1. Návrh na uplatňovanie ergonomických programov na Slovensku v rámci programov zameraných na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci : Dizertačná práca
  Babeľová Ivana ; M4000  Hatiar Karol (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011 . - 143 s., autoreferát, CD-ROM
  ergonomics process employees legislation program legislatíva ergonómia priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63884
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh opatrení na zlepšenie pracovnej motivácie zamestnancov v podniku Spoločnosť Kováč s.r.o. : Bakalárska práca
  Živčic Peter  Babeľová Ivana (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 62 s., CD-ROM
  motivation uspokojovanie potrieb priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57888
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. The influence of selected risk factors of work and work environment to men and women in selected industrial company
  Beňo Rastislav ; M4000  Babeľová Ivana ; M4000
  Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : . s.[9]
  ergonomics
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  (2) - článok
  (1) - xxx
  article

  article

 4. Kľúčová úloha komunikácie pri prekonávaní odporu zamestnancov voči zmene počas zavádzania ergonomického programu
  Gyurák Babeľová Zdenka ; M4000  Babeľová Ivana ; M4000 Hatiar Karol ; M4000
  Fórum Manažéra . Č. 1 (2010), s.20-22
  ergonomické programy
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  (1) - monografia
  (2) - článok
  article

  article

 5. Návrh odporúčaní pre zavádzanie ergonomických programov v priemyselných podnikoch v SR
  Švecová Miriam  Babeľová Ivana (xxx) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  ergonómia pracovné prostredie rizikové faktory
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=27324
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh opatrení na zlepšenie pracovnej motivácie vo výrobnom procese v podniku ŽOS Trnava, a.s.
  Belavá Marta  Babeľová Ivana (xxx) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  výrobný proces pracovná motivácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=52318
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh odporúčaní pre uplatňovanie princípov učiacej sa organizácie pri riadení priemyselných podnikov v SR
  Beňová Natália  Babeľová Ivana (xxx) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  learning organization education strategy princípy organizácia vzdelávanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=52085
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Kľúčové manažérske kompetencie v rámci špecifických funkčných oblastí manažmentu a vhodné spôsoby ich rozvoja : Záverečná správa za celu dobu riešenia projektu VEGA č. 1/0156/08
  Holková Andrea ; M4000  Čambál Miloš ; M4000 Gyurák Babeľová Zdenka ; M4000 Šujanová Jana ; M4000 Vaňová Jaromíra ; M4000 Makyšová Helena ; M4000 Szabó Peter ; M8700 Molnárová Dagmar ; M190 Cagáňová Dagmar ; M4000 Šefčíková Miriam ; M4000 Baková Lucia ; M4000 Školárová Zuzana ; M4000 Campbell Jana ; M190 Babeľová Ivana ; M4000 Mišáková Barbora ; M190 Seidlová Eva ; M4000 Školárová Zuzana ; M4000 Hoghová Katarína ; M190 Urbanovičová rod.Holkovičová Kristína ; M190 Fleischhacker Peter ; M4000 Tibenská Zuzana ; M4000 Koltnerová Kristína ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010
  kompetencie konkurencieschopnosť
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 9. Assessment of training activities in selected organizations in Slovakia
  Babeľová Ivana ; M4000  Gyurák Babeľová Zdenka ; M4000 Lenhardtová Zuzana ; M4000 Hatiar Karol ; M4000
  Efficiency and Responsibility in Education 2010 : . s.5-13
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 10. Generovanie užívateľského programu z virtuálneho do reálneho technologického pracoviska : Záverečná správa inštitucionálneho výskumného projektu Vega č. 1/0288/09. Doba riešenia: 01.01.2009 - 31.12.2009
  Božek Pavol (Research team head) ; M6000  Hatiar Karol (Research team member) ; M4000 Sakál Peter (Research team member) ; M4000 Prajová Vanesa (Research team member) ; M4000 Babeľová Ivana (Research team member) ; M4000 Marková Petra (Research team member) ; M4000 Beňo Rastislav (Research team member) ; M4000 Božeková Jana (Research team member) ; M4000 Ostružlíková Angelika (Research team member) ; M4000 Nemlaha Eduard (Research team member) ; M6000 Tóthová Mária (Research team member) ; M6000 Waleková Gabriela (Research team member) ; M330 Kňažík Marek (Research team member) ; M6000 Ondriga Martin (Research team member) ; M6000 Buchel Milan (Research team member) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2009 . - 2 s
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book