Search results

 1. Problematika vedenia ľudí v multikulturálnom prostredí
  Baková Lucia ; 064000  Chlpeková Andrea ; 064000 (Thesis advisor)
  2016
  MTF ; Date of acceptation : 24.08.2016 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : D-PMA . - 131 str. + prílohy 1 CD + autoreferát

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=54337
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. E-learning, as an effective tool for managers to work in a multicultural environment / aut. Lucia Baková, Andrea Chlpeková
  Baková Lucia ; 064000  Chlpeková Andrea ; 064000
  Fórum manažéra : . Roč. 11, č. 2 (2015), s. 3-7
  globalization e-learning multiculture environment
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 3. The impact of globalization for training of managers in Slovak industry / aut. Lucia Baková, Andrea Chlpeková
  Baková Lucia ; 064000  Chlpeková Andrea ; 064000
  Socio-Economic Problems and the State [elektronický zdroj] . Vol. 12, No. 1 (2015), online, s. 42-47
  globalization industry
  http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15blaisi.pdf
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article

 4. The need for training of managers as a result of the impact of globalization on the creation of multicultural enterprises in Slovakia / aut. Lucia Baková, Andrea Chlpeková
  Baková Lucia ; M4000  Chlpeková Andrea ; M4000
  Fórum Manažéra . Roč. 10, č. 2 (2014), s. 3-5
  globalization
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 5. Risk management of information and communication systems / aut. Zuzana Krátka, Lucia Baková
  Krátka Zuzana ; R2020  Baková Lucia ; M4000
  Journal of knowledge society (časopis znalostní společnosti) . Roč. 2, č. 2 (2014), online, s.39-45
  http://jks.euin.org/sites/default/files/jks_2014_02_039-045e_Kratka_Bakova_0.pdf
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article

 6. Návrh odporúčaní na prípravu manažérov na vedenie ľudí v multikultúrnom prostredí priemyselných podnikov
  Vnuková Simona ; M  Baková Lucia (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=86354
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh systému firemnej kultúry v medzinárodnej spoločnosti SEMMELROCK STEIN + DESIGN Dlažby s. r. o.
  Koleňáková Jaroslava  Baková Lucia (xxx) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  evaluation corporate culture firemná kultúra
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58148
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh systému racionalizácie podnikovej zamestnaneckej dopravy v SAMSUNG Electronics Slovakia, s. r. o.
  Slanicay Daniel  Baková Lucia (xxx) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58249
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh zdokonalenia systému odmeňovania zamestnancov v BC TORSION, s. r. o.
  Sabová Valéria  Baková Lucia (xxx) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  employees hodnotenie evaluation
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58283
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Kľúčové manažérske kompetencie v rámci špecifických funkčných oblastí manažmentu a vhodné spôsoby ich rozvoja : Záverečná správa za celu dobu riešenia projektu VEGA č. 1/0156/08
  Holková Andrea ; M4000  Čambál Miloš ; M4000 Gyurák Babeľová Zdenka ; M4000 Šujanová Jana ; M4000 Vaňová Jaromíra ; M4000 Makyšová Helena ; M4000 Szabó Peter ; M8700 Molnárová Dagmar ; M190 Cagáňová Dagmar ; M4000 Šefčíková Miriam ; M4000 Baková Lucia ; M4000 Školárová Zuzana ; M4000 Campbell Jana ; M190 Babeľová Ivana ; M4000 Mišáková Barbora ; M190 Seidlová Eva ; M4000 Školárová Zuzana ; M4000 Hoghová Katarína ; M190 Urbanovičová rod.Holkovičová Kristína ; M190 Fleischhacker Peter ; M4000 Tibenská Zuzana ; M4000 Koltnerová Kristína ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010
  kompetencie konkurencieschopnosť
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book