Search results

 1. Návrh inteligentnej aplikácie pre spracovanie nameraných dát senzorovou sieťou
  Pohančeník Matúš ; 070400  Baláž Marcel (Thesis advisor)
  2019
  FIIT ; Date of acceptation : 12.06.2019 ; Degreee discipline : 9.2.5. softvérové inžinierstvo ; Degree program : I-SI2
  senzorové systémy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138110
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 2. Mobilná aplikácia pre segment zdravotníctva
  Ginter Jakub ; 070400  Baláž Marcel (Thesis advisor)
  2018
  FIIT ; Date of acceptation : 11.06.2018 ; Degreee discipline : 9.2.5. softvérové inžinierstvo ; Degree program : I-SI2 . - 74 s., príl., CD-rom

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138005
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 3. Autentifikačný systém založený na bezdotykovej technológií so šifrovaním
  Kunštár Vladimír ; 070400  Baláž Marcel (Thesis advisor)
  2016
  FIIT ; Date of acceptation : 14.06.2016 ; Degreee discipline : 9.2.5. softvérové inžinierstvo ; Degree program : I-SI2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131366
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 4. Systém na vzdialené programovanie vnorených zariadení
  Cekovský Roman ; 070400  Baláž Marcel (Thesis advisor)
  2016
  FIIT ; Date of acceptation : 14.06.2016 ; Degreee discipline : 9.2.5. softvérové inžinierstvo ; Degree program : I-SI2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131376
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 5. Built-in Self-repair for a Processor Multiplier
  Kincel Andrej ; I100  Baláž Marcel (Thesis advisor)
  IIT.SRC 2014 : . s. 559-564
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Riadiaca jednotka s 1-wire protokolom
  Kunštár Vladimír ; I  Baláž Marcel (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 661 . - 56 s
  počítačové a komunikačné systémy a siete Computer and Communication Systems and Networks riadiaca jednotka
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88031
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 7. Testovacie a spoľahlivostné metódy pre vybraný procesor RISC
  Kincel Andrej ; I100  Baláž Marcel (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 12.06.2014 ; Degree program : 662 . - 64 s príl.
  počítačové a komunikačné systémy a siete Computer and Communication Systems and Networks
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101008
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 8. Inteligentný RFID/NFC systém na evidenciu dochádzky študentov
  Ferenc Matej ; I  Baláž Marcel (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 661 . - 52 s príl.
  počítačové a komunikačné systémy a siete Computer and Communication Systems and Networks
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88005
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 9. Schránkový prístupový systém založený na technológii NFC
  Cekovský Roman ; I  Baláž Marcel (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 661
  počítačové a komunikačné systémy a siete Computer and Communication Systems and Networks prototyp
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87999
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 10. Návrh funkčného prostredia pre digitálny systém na čipe (SoC)
  Ignačák Miroslav ; I100  Baláž Marcel (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2012 . - 26 s príl.
  počítačové a komunikačné systémy a siete Computer and Communication Systems and Networks jadro
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74632
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book