Search results

 1. Modelovanie procesov ochrany zložiek životného prostredia / aut. Ján Derco, Ivana Balážová Pijáková, Lenka Vrabcová
  Derco Ján ; 046290  Balážová Pijáková Ivana Vrabcová Lenka
  1. vyd.
  Bratislava, FCHPT STU, 2019, . - 203 s.
  ISBN 978-80-8208-017-2
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  book

  book

 2. Odstraňovanie prioritných látok a mikropolutantov z odpadových vôd degradačnými procesmi / aut. Ján Derco, Martin Melicher, Martin Vrabeľ, Barbora Urminská, Ivana Balážová Pijáková
  Derco Ján ; 046290  Melicher Martin Vrabeľ Martin ; 046290 Urminská Barbora ; 046290 Balážová Pijáková Ivana
  Zborník príspevkov z 8. ročníka vedeckej konferencie Priemyselné emisie 2018 . S. 78-88
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Odstraňovanie syntetických špecifických organických látok reakciami s využitím ozónu / aut. Ján Derco, Mária Valičková, Lenka Sumegová, Katarína Šimovičová, Angelika Kassai, Ivana Balážová Pijáková, Slavomíra Murínová, Barbora Urminská, Karol Šimkovič
  Derco Ján ; 046290  Valičková Mária Sumegová Lenka Šimovičová Katarína Kassai Angelika Balážová Pijáková Ivana Murínová Slavomíra Urminská Barbora ; 046290 Šimkovič Karol ; 046290
  Zborník prednášok a posterov 10. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd, Podbanské, 16.-18.október 2017 / . S. 263-270
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Predikcia premenlivosti množstva a zloženia splaškových odpadových vôd / aut. Ivana Balážová Pijáková, Ján Derco
  Balážová Pijáková Ivana  Derco Ján ; 046290
  Zborník prednášok a posterov 10. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd, Podbanské, 16.-18.október 2017 / . S. 312-317
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. The Prevention, Removal and Assessment of Oil Substances on Aquatic Environments / aut. Ján Derco, Milan Králik, Jozef Dudáš, Ivana Balážová Pijáková, Katarína Šimovičová
  Derco Ján ; 046290  Králik Milan ; 048130 Dudáš Jozef ; 046230 Balážová Pijáková Ivana ; 046290 Šimovičová Katarína
  Petroleum Refining and Oil Well Drilling: Problems, Processes and Industry Prospects / . S. 161-221, [3,12] AH
  ASM1 BTEX DO sag curve Groundwater hydraulic protection system impact on receiving water quality industrial WWTP ozone based processes oxygen supply SIMBA 6.0 wastewater treatment
  kapitola(článok) z dokumentu
  ABA - Studies in magazines and year-books with character of scientific monography issued in foreign editorship
  article

  article

 6. Modelovanie komunálnych systémov čistenia odpadových vôd.
  Balážová Pijáková Ivana ; 046290  Derco Ján ; 046290 (Thesis advisor)
  2016
  FCHPT ; Date of acceptation : 24.08.2016 ; Degreee discipline : 5.2.17. chemické inžinierstvo ; Degree program : D-CHEI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=97581
  dizertačná práca
  book

  book

 7. Laboratórium odboru II - environmentálne technológie / aut. Igor Bodík, Ján Derco, Miloslav Drtil, Miroslav Hutňan, Tomáš Mackuľak, Josef Prousek, Ivana Balážová Pijáková, Milota Fáberová, Lukáš Hrdlička, Lucia Ivanová, Zuzana Imreová, Juraj Kecskés, Anna Luptáková, Mária Valičková
  Bodík Igor ; 046290  Derco Ján ; 046290 Drtil Miloslav ; 046290 Hutňan Miroslav ; 046290 Mackuľak Tomáš ; 046290 Prousek Josef ; 046290 Balážová Pijáková Ivana ; 046290 Fáberová Milota ; 046290 Hrdlička Lukáš ; 046290 Ivanová Lucia ; 046290 Imreová Zuzana Kecskés Juraj ; 046290 Luptáková Anna ; 046290 Valičková Mária Samešová Dagmar (rec.) Ilavský Ján ; 010280 (rec.) Buday Mikuláš (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava FCHPT STU 2016 . - 272 s.
  ISBN 978-80-89597-47-5
  odpadové vody čistiarne odpadových vôd
  monografia
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  book

  book

 8. Odstraňovanie butylovaného hydroxytoluénu s aktivovaným kalom / aut. Ivana Balážová Pijáková, Ján Derco, Katarína Šimovičová, Slavomíra Murínová
  Balážová Pijáková Ivana ; 046290  Derco Ján ; 046290 Šimovičová Katarína Murínová Slavomíra
  Vodní hospodářství . Roč. 66, č. 2 (2016), s. 1-4
  sorpčné testy respirometrické merania inhibícia biodegradácia BHT
  článok zo zborníka
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article

 9. Behaviour of butylhydroxytoluene in biological stage of WWTP / aut. Ivana Balážová Pijáková, Ján Derco, Slavomíra Murínová, Karol Šimkovič, Barbora Urminská
  Balážová Pijáková Ivana ; 046290  Derco Ján ; 046290 Murínová Slavomíra Šimkovič Karol ; 046290 Urminská Barbora ; 046290
  Proceedings of the 43rd International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia, 23.-27.5.2016 . USB kľúč, s. 363-372
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 10. The assessment of operation of oil refinery wastewater treatment plant by dynamic simulations / aut. Ivana Balážová Pijáková, Ján Derco
  Balážová Pijáková Ivana ; 046290  Derco Ján ; 046290
  22nd International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2016 Prague, 27.-31.8.2016 : . CD-ROM, s. [1]
  dynamic simulations ASM1 dissolved oxygen wastewater SWQM
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  article

  article