Search results

 1. Manažérstvo kvality v príprave projektov
  Balek Juraj 
  1. vyd
  Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2005 . - 108 s
  ISBN 80-8075-098-X
  projektový manažment manažérstvo kvality tvorba projektov
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1100
  book

  book

 2. Manažérstvo kvality pri navrhovaní priemyselných celkov : Dizertačná práca
  Balek Juraj  Bílý Matej (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2001
  MTF ; . - 123 s autoreferát
  manažérstvo kvality
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book