Search results

 1. Preparation and characterization of thin films using FIB technique
  Došenović Đorđe ; 036000  Ballo Peter ; 036000 (Thesis advisor)
  2019
  FEI ; Date of acceptation : 02.07.2019 ; Degreee discipline : 5.2.48. fyzikálne inžinierstvo ; Degree program : B-JFI . - 66 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143238
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 2. Matematické a fyzikálne aspekty kvantového počítania
  Mikuš Marek ; 036000  Ballo Peter ; 036000 (Thesis advisor)
  2019
  FEI ; Date of acceptation : 11.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.48. fyzikálne inžinierstvo ; Degree program : I-JFI . - 62 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=130921
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 3. Anténne fázové systémy : dát. obhajoby 15.5.2019, č. ved. odboru 5-2-10
  Vavrík Ferdinand ; 034000  Ballo Peter ; 036000 (Thesis advisor)
  2019
  FEI ; Date of acceptation : 15.05.2019 ; Degreee discipline : 5.2.10. teoretická elektrotechnika ; Degree program : D-TE . - 102 s., AUTOREF. 2019, 46 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=130826
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 4. Navigácia a lokalizácia robota v uzavretom priestore
  Žiak Marek ; 036000  Ballo Peter ; 036000 (Thesis advisor)
  2018
  FEI ; Date of acceptation : 03.07.2018 ; Degreee discipline : 9.2.7. kybernetika ; Degree program : B-RK . - 45 s., DVD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=123939
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 5. Mikroštruktúra a vlastnosti spevneného hliníka vhodného pre prípravu ultraľahkých kompozitných MgB2 supravodivých drôtov vhodných pre využitie v nízkych magnetických poliach
  Szundiová Bronislava ; 036000  Ballo Peter ; 036000 (Thesis advisor)
  2018
  FEI ; Date of acceptation : 13.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.48. fyzikálne inžinierstvo ; Degree program : I-JFI . - 52 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137422
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 6. Thickness effect of TiO2 anatase for fast-charging Li ion batteries / aut. Ivan Kundrata, Karol Fröhlich, Thomas Dobbelaere, Peter Ballo
  Kundrata Ivan  Fröhlich Karol Dobbelaere Thomas Ballo Peter ; 036000
  ELITECH´17 : . CD:ROM, [4] p.
  lithium battery anatase thickness optimization
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. Magnetic domain pinning at grain boundaries / aut. Peter Ballo, Eva Vitkovská, Milan Pavúk
  Ballo Peter ; 036000  Vitkovská Eva ; 036000 Pavúk Milan ; 036000
  APCOM 2017 : . S. 158-161
  http://kf.elf.stuba.sk/~apcom/apcom17/proceedings2017/pdf/158%20ballo_vitkovska.pdf
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Numerická simulácia vlastností tuhých látok na mikroskopickej úrovni : dát. obhaj. 16.11.2016, č. ved. odboru 5-2-48
  Vitkovská Eva ; 036000  Ballo Peter ; 036000 (Thesis advisor)
  Bratislava :
  STU v Bratislave FEI,
  2016
  FEI ; Date of acceptation : 16.11.2016 ; Degreee discipline : 5.2.48. fyzikálne inžinierstvo ; Degree program : D-FYZ . - 120 s., príl., AUTOREF. 2016, 23 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=130794
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 9. Grain boundary relaxation and reconstruction: effect on local magnetic moment / aut. Eva Vitkovská, Peter Ballo
  Vitkovská Eva ; 036000  Ballo Peter ; 036000
  Condensed Matter Physics . Vol. 19, No. 4 (2016), Art. no. 43603 [10] s.
  iron grain boundary relaxation reconstruction magnetic moment optimization
  http://www.icmp.lviv.ua/journal/zbirnyk.88/43603/art43603.pdf
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 10. Reconstruction of α-Iron 〈100〉 Symmetric Tilt Grain Boundaries Σ17(410) and Σ13(510) / aut. Eva Vitkovská, Peter Ballo
  Vitkovská Eva ; 036000  Ballo Peter ; 036000
  Journal of Electrical Engineering : . Vol. 67, No. 6 (2016), s. 427-432
  iron grain boundary relaxation reconstruction structural optimization atomic migration
  http://iris.elf.stuba.sk/JEEEC/data/pdf/6_116-06.pdf
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  article

  article