Search results

 1. Study of selected fire characteristics of beech wood depending on particle size / aut. Richard Kuracina, Zuzana Szabová, Karol Balog
  Kuracina Richard ; 065200  Szabová Zuzana ; 065000 Balog Karol ; 065000
  Wood & Fire Safety . S. 16-21
  fire safety fire characteristics beech wood particle size
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Charring of timber with fissures in experimental and numerical simulations / aut. Jaroslav Sandanus, Zuzana Kamenická, Peter Rantuch, Jozef Martinka, Karol Balog
  Sandanus Jaroslav ; 010190  Kamenická Zuzana Rantuch Peter ; 065000 Martinka Jozef ; 065300 Balog Karol ; 065000
  Wood & Fire Safety . S. 159-165
  charring fissures timber
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Zariadenie na 3D tlač v inertnom prostredí s nastaviteľnými parametrami : prihláška úžitkového vzoru č. 54-2018, dátum podania prihlášky: 6.4.2018, dátum zverejnenia prihlášky: 1.10.2018, Vestník ÚPV SR č. 10/2018, stav: platný, zapísaný úžitkový vzor č. 8381, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 1.3.2019 / aut. Jozef Martinka, Tomáš Štefko, Peter Rantuch, Karol Balog, Štefan Václav
  Martinka Jozef ; 065300  Štefko Tomáš ; 065000 Rantuch Peter ; 065000 Balog Karol ; 065200 Václav Štefan ; 063600
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019 . - 5 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/54-2018
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book

 4. Zařízení pro měření nasycení pohlcovače vlhkosti vodou : prihláška úžitkového vzoru č. 2018-35762, dátum prihlášky: 19.12.2018, stav: zapísaný, platný úžitkový vzor č. 32636, dátum zapísania: 05.03.2019 / aut. Marek Tomaštík, Jiří Konečný, Jozef Martinka, Peter Rantuch, Karol Balog
  Tomaštík Marek  Konečný Jiří Martinka Jozef ; 065300 Rantuch Peter ; 065000 Balog Karol ; 065200
  Praha : ÚPV ČR, 2019 . - 5 s.
  https://isdv.upv.cz/webapp/!resdb.hitlist.ShowHitList#docbody
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book

 5. Posúdenie nápravných technologických opatrení z hľadiska zvýšenia bezpečnosti pracovného a výrobného prostredia práškovej lakovne
  Mĺkvy René ; 065000  Balog Karol ; 065200 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 05.06.2019 ; Degreee discipline : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Degree program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144138
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Analýza bezpečnosti prevádzky na trati ŽSR z hľadiska vyskytujúcich sa nehôd
  Botka Maroš ; 065000  Balog Karol ; 065200 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 18.06.2019 ; Degreee discipline : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Degree program : B-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139704
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh a zriadenie dočasného kontrolovaného pásma na opravu rozvádzacích kolies hlavných cirkulačných čerpadiel
  Prítrský Martin ; 065000  Balog Karol ; 065200 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 05.06.2019 ; Degreee discipline : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Degree program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146852
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Bezpečnosť zariadení detských ihrísk
  Mrázik Tibor ; 065000  Balog Karol ; 065200 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 05.06.2019 ; Degreee discipline : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Degree program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144139
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Požiarne nebezpečenstvo materiálov s tendenciou šíriť požiar tlením
  Kozák Tomáš ; 065000  Balog Karol ; 065200 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 05.06.2019 ; Degreee discipline : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Degree program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143531
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Analýza nebezpečenstva vzniku požiaru vo výrobnom závode
  Haburajová Štefánia ; 065000  Balog Karol ; 065200 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 05.06.2019 ; Degreee discipline : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Degree program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138871
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book