Search results

 1. Z histórie obrábania na STU / aut. Ivan Baránek
  Baránek Ivan  063800 
  Skúmanie vplyvu vybraných charakteristík procesu obrábania s využitím Hi-technológií obrábania na výslednú kvalitu obrábaných plôch a bezproblémovú montáž [elektronický zdroj] : . CD-ROM, s. 6-21
  história obrábanie
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 2. Teória a prax obrábania austenitických mangánových ocelí
  Baránek Ivan  Šandora Jozef
  Skúmanie vplyvu vybraných charakteristík procesu obrábania s využitím Hi-technológií obrábania na výslednú kvalitu obrábaných plôch a bezproblémovú montáž [elektronický zdroj] : . CD-ROM, s. 22-32
  Ocele mangánovo austenitické sústruženie frézovanie
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  book

  book

 3. Design methodology of cutting tools for production on 5-axix CNC grinding machine / aut. Matej Bračík, Ivan Baránek, Alexander Chaus
  Bračík Matej ; 063000  Baránek Ivan Chaus Alexander ; 063700
  Transfer 2017 : . CD-ROM, [6] s.
  designed methodology cutting tools CNC
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  (1) - článok
  article

  article

 4. Zvyšovanie trvanlivosti stopkových rezných nástrojov
  Rubaninský Marek ; 063000  Baránek Ivan ; 063800 (Thesis advisor)
  2016
  MTF ; Date of acceptation : 21.06.2016 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : B-PPT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=129199
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Vývojové tendencie v technológii obrábania/ aut. Ivan Baránek
  Baránek Ivan ; 063800 
  Centrum excelentnosti 5-osového obrábania . CD-ROM, s. 34-41
  výrobná technika technológia obrábanie
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 6. Rýchlostné, suché a tvrdé obrábanie / aut. Ivan Baránek
  Baránek Ivan ; 063800 
  Centrum excelentnosti 5-osového obrábania . CD-ROM, s. 42-50
  obrábanie rezné materiály
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 7. Zvyšovanie trvanlivosti rezných nástrojov s vymeniteľnými reznými platničkami
  Benuš Patrik ; 063000  Baránek Ivan (Thesis advisor)
  2015
  MTF ; Date of acceptation : 22.06.2015 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : B-VTE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=96216
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Štandardizácia technológie výroby stopkových rezných nástrojov
  Bračík Matej ; 063000  Baránek Ivan (Thesis advisor)
  2015
  MTF ; Date of acceptation : 03.06.2015 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : I-PPN

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=109995
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh, výroba a odskúšanie nástrojov na výrobu ložiskových krúžkov
  Urcikán Jozef ; 063000  Baránek Ivan (Thesis advisor)
  2015
  MTF ; Date of acceptation : 03.06.2015 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : I-PPN

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=110178
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Výskum vybraných charakteristík procesu obrábania materiálov v zošľachtenom stave
  Kudláč Matej ; 063000  Baránek Ivan (Thesis advisor)
  2015
  MTF ; Date of acceptation : 05.06.2015 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : I-PPN

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=110627
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book