Search results

Records found: 90  
Your query: Author = "Beťko Bohumír"
 1. Komplexné tepelnotechnické posúdenie referenčných rodinných domov realizovaných v konštrukčnom systéme POROTHERM 38 T PROFI
  Menďan Rastislav ; 010180  Beťko Bohumír (rec.) Turček Milan (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2023 . - CD-ROM, 152 s.
  ISBN 978-80-227-5388-3
  rodinný dom energetické hodnotenie budov faktor tvaru budovy
  príručka
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 2. Obnova a modernizácia budov [elektronický zdroj]
  Menďan Rastislav ; 010180  Beťko Bohumír (rec.) Turček Milan (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2023 . - CD-ROM, 125 s.
  ISBN 978-80-227-5390-6
  obnova budov panelová výstavba tepelná ochrana budov
  príručka
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 3. Fyzika vnútorného prostredia budov. Prvá časť : základy tepelnej ochrany budov [elektronický zdroj]
  Menďan Rastislav ; 010180  Beťko Bohumír (rec.) Turček Milan (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2023 . - CD-ROM, 222 s.
  ISBN 978-80-227-5391-3
  vnútorné prostredie budov stavebná fyzika tepelná ochrana budov
  príručka
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 4. Riešené úlohy z tepelnej ochrany budov (Druhá časť) [elektronický zdroj]
  Menďan Rastislav ; 010180  Pavčeková Monika ; 010180 (rec.) Beťko Bohumír (rec.) Turček Milan
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2023 . - CD-ROM, 150 s.
  ISBN 978-80-227-5392-0
  stavebné konštrukcie potreba tepla na vykurovanie vlhkostný režim
  príručka
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 5. Fyzika vnútorného prostredia budov. Riešené úlohy : prvá časť: Tepelná ochrana budov [elektronický zdroj]
  Menďan Rastislav ; 010180  Pavčeková Monika ; 010180 Beťko Bohumír (rec.) (rec.) Turček Milan
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2022 . - CD-ROM, 174 s.
  ISBN 978-80-227-5261-9
  tepelný odpor vlhkostný režim stavebné konštrukcie
  príručka
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 6. Ročná bilancia vlhkosti stavebných konštrukcií [elektronický zdroj]
  Menďan Rastislav ; 010180  Beťko Bohumír (rec.) Turček Milan (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2022 . - CD-ROM, 134 s.
  ISBN 978-80-227-5263-3
  vlhkosť stavebná konštrukcia difúzia vodnej pary
  príručka
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 7. Vlhkostný režim stavebných konštrukcií [elektronický zdroj]
  Menďan Rastislav ; 010180  Beťko Bohumír (rec.) Turček Milan (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2022 . - CD-ROM, 138 s.
  ISBN 978-80-227-5262-6
  vlhkosť stavebná konštrukcia difúzia vodnej pary
  príručka
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 8. Complex Thermal-technical Analysis of the Row Panel Apartment House of Type T06 B KE in Original State (Part 1) [elektronický zdroj]
  Menďan Rastislav ; 010180  Pavčeková Monika ; 010180 Vavrovič Boris ; 010180 (rec.) Beťko Bohumír (rec.) Turček Milan
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2022 . - CD-ROM, 102 s.
  ISBN 978-80-227-5264-0
  apartment houses thermal bridges
  príručka
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 9. Complex Thermal-technical Analysis of the Row Panel Apartment House of Type T06 B KE in Original State (Part 2) [elektronický zdroj]
  Menďan Rastislav ; 010180  Pavčeková Monika ; 010180 Vavrovič Boris ; 010180 (rec.) Beťko Bohumír (rec.) Turček Milan
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2022 . - CD-ROM, 94 s.
  ISBN 978-80-227-5265-7
  apartment houses thermal bridges
  príručka
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 10. Complex thermal-technical analysis of the row panel apartment house of type T 08 B in original state (part 1) [elektronický zdroj]
  Menďan Rastislav ; 010180  Pavčeková Monika ; 010180 Vavrovič Boris ; 010180 (rec.) Beťko Bohumír (rec.) Turček Milan
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2021 . - CD-ROM, 85 s.
  ISBN 978-80-227-5171-1
  apartment houses thermal bridge
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.