Search results

Records found: 81  
Your query: Author = "Bilčík Alexander"
 1. Štúdium vlastností kompozitov s polymérnou matricou a talkom ako spevňujúcou zložkou
  Bilčík Alexander ; 061000  Černičková Ivona ; 061000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; 08.06.2021 ; strojárstvo ; I-MI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158251
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Aplikácia väzbových vrstiev pre modifikáciu modálnych vlastností nosníka
  Bilčík Alexander ; 066000  Naď Milan ; 066000 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; 19.06.2019 ; 5.2.16. mechatronika ; B-MTTZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=134459
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh inovácií vo využívaní informačných a komunikačných technológií na odbornom výcviku
  Dvořáková Marcela ; M  Bilčík Alexander (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 74 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects teaching efektívnosť aktivita odborný výcvik výučba
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81127
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh opatrení k zlepšeniu odborného výcviku na SOŠ
  Karellová Iveta ; M  Bilčík Alexander (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 79 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects graduate zamestnávatelia kľúčové kompetencie vyučovací proces odborný výcvik
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85093
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh opatrení v systéme podnikového vzdelávania v PCA Slovakia, s.r.o. Trnava
  Brathová Adriana ; M  Bilčík Alexander (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 87 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects podnikové vzdelávanie komunikácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80824
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh inovácií v manažmente strednej priemyselnej školy
  Spišáková Adriána  Bilčík Alexander (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012
  MTF ; . - 70 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects innovation processes inovácie procesy manažment
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80841
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Nábor, výber a prijímanie nových zamestnancov
  Královičová Katarína ; M  Bilčík Alexander (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 53s CD ROM
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant human resources nábor ľudské zdroje
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66486
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Faktory pôsobiace na motiváciu žiakov vo vyučovaní odborných predmetov
  Remišová Katarína ; M  Bilčík Alexander (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 46 s príl
  učiteľstvo praktických predmetov v technických odboroch Teaching Practical Subjects in Engineering Majors teacher activation motivation motivačné metódy učiteľ motivácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66590
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Motivačné stimuly výrobných zamestnancov priemyselného podniku
  Hujsová Miriama ; M  Bilčík Alexander (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 47s CD ROM
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant motivation motivácia priemyselný park zamestnanci
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66697
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book