Search results

Records found: 74  
Your query: Author = "Borovička Milan"
 1. Measurement and calculation of quality
  Borovička Milan ; M160  Krajčovič Jozef ; M1000 Áčová Miroslava ; M160
  CO-MAT-TECH 2007 : . s.19/380-21/380
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Metrológia a technologické postupy v strojárskej výrobe : Bakalárska práca
  Macháček Vladimír  Borovička Milan (xxx) ; M160
  Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2006
  MTF ; . - 50 s 1 CD-ROM
  technológie strojárskej výroby obrábanie metrológia
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Počítačom riadené technologické procesy pri zabezpečení kvality : Bakalárska práca
  Rusnák Roman  Borovička Milan (xxx) ; M160
  Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2006
  MTF ; . - 39 s 1 CD-ROM
  technológie strojárskej výroby obrábanie
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Kvalita procesu údržby technologického zariadenia a metrologické zabezpečenie merania teploty v SE EBO : Diplomová práca
  Bokor Daniel  Borovička Milan (xxx) ; M160
  Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2006
  MTF ; . - 62 s 1 CD-ROM
  technológie strojárskej výroby metrológia kalibrovanie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Kvalita a jej metrologické zabezpečenie vo výrobnom procese : Diplomová práca
  Borovička Milan (xxx) ; M160  Sabadka Marián
  Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2006
  MTF ; . - 73 s 1 CD-ROM
  technológie strojárskej výroby metrológia
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Štatistika a metrológia pri zabezpečovaní kvality produkcie : Diplomová práca
  Piši Ladislav  Borovička Milan (xxx) ; M160
  Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2006
  MTF ; . - 88 s príl., 1 CD
  technológie strojárskej výroby metrológia kvalita
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Zvýšenie efektívnosti sekania sklených vlákien a návrh bezpečnostných prvkov : Diplomová práca
  Peterka Miroslav  Borovička Milan (xxx) ; M160
  Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2006
  MTF ; . - 92 s príl., 1 CD
  technológie strojárskej výroby metrológia montáž
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Measurement of the small divergence angles of the very near slit edges. Meranie malého uhla rozbiehavosti veľmi blízkych hrán štrbín
  Krajčovič Jozef ; M1000  Jančuška Igor ; M1000 Borovička Milan ; M160
  CO-MAT-TECH 2006. 14. medzinárodná vedecká konerencia (Trnava, 19.-20.10.2006) . s.624-631
  meranie uhlov
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 9. Metrológia
  Borovička Milan ; M160  Janáč Alexander ; M3000 Görög Augustín ; M3000
  1. vyd
  Bratislava : STU v Bratislave, 2005 . - 120 s
  ISBN 80-227-2198-0
  metrológia
  https://sweb.mtf.stuba.sk
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  ESK- E-scripts
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF10220
  book

  book

 10. Stanovenie parametrov kvality. Determine of parameters of quality
  Áčová Miroslava ; M160  Borovička Milan ; M160 Janáč Alexander ; M3000
  Funkčné povrchy 2005 : . s.11-14
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - článok
  article

  article