Search results

 1. Comparison of die geometry for cold drawing of multi-rifled steel tubes / Peter Bella, Pavol Buček, Martin Ridzoň, Milan Mojžiš, Ľudovít Parilák
  Bella Peter  Buček Pavol Ridzoň Martin Mojžiš Milan Parilák Ľudovít
  Metalurgija. Metallurgy / . Vol. 58, 3-4 (2019), s. 323-325
  článok z periodika
  (1) - článok
  article

  article

 2. Numerical modelling of heat transfer during stretch reducing of seamless steel tubes / aut. Roman Ďurčík, Ján Turňa, Pavol Buček, Ľudovít Parilák
  Ďurčík Roman  Turňa Ján Buček Pavol Parilák Ľudovít
  Metalurgija. Metallurgy / . Vol. 57, no. 3 (2018), s. 207
  článok z periodika
  AEM - 13/NOVÉ Abstrakty vedeckých prác v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  article

  article

 3. Využitie komerčného numerického výpočtového prostredia pre návrh konceptu virtuálnej oceliarne / aut. Pavol Buček, Karol Ondrejkovič, Gabriel Hulkó
  Buček Pavol  Ondrejkovič Karol ; 020020 Hulkó Gabriel ; 020020
  Odborná konferencia ŽP VVC 2018 : . S. 23-28
  odlievanie ocelí termodynamická analýza continuous casting
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 4. Utilizing industry-oriented finite element codes in the design of virtual steel mill concept / aut. Karol Ondrejkovič, Pavol Buček, Gabriel Hulkó
  Ondrejkovič Karol ; 020020  Buček Pavol Hulkó Gabriel ; 020020
  The 5th workshop on Mining, Mineral and Metal Processing : IFAC PapersOnLine, Vol. 51, iss. 21 . S. 313-316
  virtuálna oceliareň riadenie virtual steel mill control
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 5. Riadenie a optimalizácia sekundárneho chladenia ako systému s rozloženými parametrami pomocou seftvérového senzora / aut. Gabriel Hulkó, Karol Ondrejkovič, Pavol Buček, Cyril Belavý, Lukáš Bartalský
  Hulkó Gabriel ; 020020  Ondrejkovič Karol ; 020020 Buček Pavol Belavý Cyril ; 020020 Bartalský Lukáš ; 020020
  Odborná konferencia ŽP VVC 2018 : . S. 29-34
  odlievanie ocelí sekundárne chladenie continuous casting secondary cooling
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 6. The comparison of cooling of twoo types of nozzles for roll cooling on selected stands in stretch reducing mill / aut. Ján Turňa, Ľudovít Parilák, Pavol Buček, Pavol Maťas, Tomáš Kvačkaj, Jozef Bílik
  Turňa Ján  Parilák Ľudovít Buček Pavol Maťas Pavol Kvačkaj Tomáš Bílik Jozef ; 063600
  Hutnik- Wiadomości Hutnicze . Vol. 85, iss. 9 (2018), s. 319-321
  stretch reducing mill temperature measurement
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article

 7. Porovnanie chladiaceho účinku troch typov dýz pri chladení profilových valcov ťahovej redukovne vo valcovni rúr ŽP a.s. / aut. Ján Turňa, Ľudovít Parilák, Pavol Buček, Pavol Maťas, Tomáš Kvačkaj
  Turňa Ján  Parilák Ľudovít Buček Pavol Maťas Pavol Kvačkaj Tomáš
  Odborná konferencia ŽP VVC 2018 : . S. 77-82
  bezšvíková rúra ťahová redukovňa teplota valec chladenie
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 8. The comparison of measured surface temperature of roll in stretch reducing mill with a simulation of process / aut. Ján Turňa, Roman Ďurčík, Pavol Buček, Ľudovít Parilák, Pavol Maťaš
  Turňa Ján ; 063000  Ďurčík Roman Buček Pavol Parilák Ľudovít Maťaš Pavol
  5th International Conference Recent Trends in Structural Materials, COMAT 2018 . S. 1-6
  numerical models surface properties
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/461/1/012087
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 9. Numerical simulation of multi-rifled tube drawing - finding proper feedstock dimensios and tool geometry / aut. Pavel Bella, Pavol Buček, Martin Ridzoň, Milan Mojžiš, Ľudovít Parilák
  Bella Peter  Buček Pavol Ridzoň Martin Mojžiš Milan ; 063000 Parilák Ľudovít
  IOP Conference Series: Materials Science and Engineering [elektronický zdroj] . Vol. 179, 4th International Conference Recent Trends in Structural Materials, 9. - 11.11. 2016, Pilsen, Czech Republic (2017), online, [8] s.
  numerical simulations tube drawing
  http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/179/1/012008/pdf
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85016453707&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Numerical+simulation+of+multi-rifled+tube+drawing&st2=&sid=C0421186B299EB1B57249FCE4B8A7715.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a10&sot=b&sdt=b&sl=64&s=TITLE-ABS-KEY%28Numerical+simulation+of+multi-rifled+tube+drawing%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  (1) - článok
  article

  article

 10. On numerical modelling of multi-rifled tube drawing / aut. Peter Bella, Pavol Buček, Martin Ridzoň, Milan Mojžiš, Ľudovít Parilák
  Bella Peter  Buček Pavol Ridzoň Martin Mojžiš Milan ; 063000 Parilák Ľudovít
  Procedia Engineering . Vol. 207, International Conference on the Technology of Plasticity, ICTP 2017, 17-22 September 2017, Cambridge, United Kingdom (2017), s. 2382-2387
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85036667592&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=On+numerical+modelling+of+multi-rifled+tube+drawing&st2=&sid=6c739714174f341028b4bc43e8360fa1&sot=b&sdt=b&sl=66&s=TITLE-ABS-KEY%28On+numerical+modelling+of+multi-rifled+tube+drawing%29&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article