Search results

 1. Vyhodnotenie vetrania v univerzitnej učebni / aut. Mária Budiaková
  Budiaková Mária ; 054140 
  Vzduchotechnika 2021 : . S. 143-146
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Doporučené zásady větrání a vytápění v obytném domě v souvislosti s chorobami covid-19 / aut. Mária Budiaková
  Budiaková Mária ; 054140 
  TZB Haustechnik : . Roč. 15, č. 3 (2021), s. 20-21
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article

 3. Vnútorná klíma v obytnom interiéri pri ochorení Covid-19 / aut. Mária Budiaková
  Budiaková Mária ; 054140 
  Vnútorná klíma budov 2021 : . S. 17-21
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Vnútorná klíma v administratívnej budove pri ochorení Covid-19 / aut. Mária Budiaková
  Budiaková Mária ; 054140 
  Vnútorná klíma budov 2021 : . S. 89-92
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Odporúčania na vykurovanie a vetranie v súvislosti s ochorením Covid-19 v bytovom dome / aut. Mária Budiaková
  Budiaková Mária ; 054140 
  Vykurovanie 2021 : . S. 401-404
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Prevádzkové problémy vetracieho systému veľkej prednáškovej sály / aut. Mária Budiaková
  Budiaková Mária ; 054140 
  Vzduchotechnika 2021 : . S. 69-72
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. Architectural composition and air conditioning of lecture hall / aut. Mária Budiaková
  Budiaková Mária ; 054140 
  Sborník ke konferenci Architektura v perspektivě 2020 / . S. 13-15
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 8. Vzájomné väzby vnútornej klímy a prevádzky vetracieho systému / aut. Mária Budiaková
  Budiaková Mária ; 054140 
  Zborník abstraktov z 31. ročníka vedeckej konferencie Vnútorná klíma budov 2020 . S. 53-54
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Optimalizácia prevádzky vykurovania a vetrania v prednáškovej sále / aut. Mária Budiaková
  Budiaková Mária ; 054140 
  Vykurovanie 2020 : . S. 403-406
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. Zabezpečenie vnútornej klímy v moderných prednáškových sálach / aut. Mária Budiaková
  Budiaková Mária ; 054140 
  Zborník abstraktov z 31. ročníka vedeckej konferencie Vnútorná klíma budov 2020 . S. 51-52
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article