Search results

 1. Vplyv technológie výroby skúšobných vzoriek na výsledné hodnoty pevnosti v ťahu
  Chlebo Martin ; 061000  Pašák Matej ; 061000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 01.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-MI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151372
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Vplyv vonkajších podmienok na výsledné hodnoty pri skúškach tvrdosti
  Chlebo Martin ; 061000  Pašák Matej ; 061000 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; Date of acceptation : 20.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.26. materiály ; Degree program : B-MI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=123551
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Obytné domy predmestia - Tradícia a súčasnosť : doktorandská dizertačná práca, školiteľ M.Šarafín
  Chlebo Martin ; A1110 
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2010
  architektúra architecture sídelná kaša
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=45686
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR0100
  book

  book

 4. Bývanie na predmestí - energokoncept na základe historického odkazu
  Chlebo Martin ; A1110 
  Nové technologické systémy v navrhovaní budov I : . s.80-86
  predmestie Bratislavy Vajnory
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (2) - monografia
  (1) - učebnica
  (3) - článok
  article

  article

 5. Habitation in suburbs
  Chlebo Martin ; A1110  Šarafín Michal ; A1110
  2008
  článok zo zborníka
  AEF - Scientific titles in home not noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 6. Tradícia a súčasnosť - obytné domy predmestia
  Chlebo Martin ; A1110 
  Zborník príspevkov zo seminára doktorandov na Fakulte architektúry STU v roku 2007 . s.102-109
  predmestie Bratislavy dedičstvo kontext
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Rozvoj dediny na scéne krajiny / demonštrácia vplyvu ekonomiky
  Šarafín Michal ; A1110  Chlebo Martin ; A1110
  Krajina - človek - kultúra 2007. Starostlivosť o krajinu je vecou každého z nás : . s. CD 5 s
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Bývanie a energia
  Chlebo Martin ; A1110 
  Energokoncepty IV. Navrhovanie budov : . s.17-23
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  (1) - monografia
  (3) - článok
  article

  article

 9. Bývanie na predmestí - historický odkaz a energokoncept navrhovania obytných budov
  Chlebo Martin ; A1110 
  Energokoncepty III : navrhovanie budov : . s.53-59
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  (1) - monografia
  (1) - článok
  article

  article

 10. Energokoncepty II. Navrhovanie budov : vedecký seminár, Bratislava február 2006
  Chlebo Martin (Editor) ; A1110  Budiaková Mária (Editor) ; A4140
  Bratislava : STU v Bratislave, 2006 . - 89 s
  ISBN 80-227-2494-7
  nízkoenergetické budovy úspory energie obytné budovy energetická efektívnosť termálne kúpaliská pasívna budova svetlo a jeho význam v architektúre výtvarný aspekt
  zborník
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  (11) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR2000
  book

  book