Search results

Records found: 293  
Your query: Author = "Chmúrny Ivan"
  1. Testovanie g-hodnoty zasklenia s nanonáterom
    Chmúrny Ivan  Szabó Daniel ; 010180
    Tepelná ochrana budov 2021. Podstata zabezpečenia energetickej hospodárnosti budov : . S. 101-107
    zasklenie tepelné žiarenie
    článok zo zborníka
    BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
    O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
    article

    article

  2. Vlastnosti budov s takmer nulovou potrebou energie sa líšia od bežného fondu budov
    Chmúrny Ivan  Ingeli Rastislav ; 010180
    Stavebné materiály : . Roč. 18, č. 2 (2022), s. 46-48
    takmer nulová potreba energie
    článok z periodika
    BDF - Scientific works in others home magazines
    O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
    article

    article

  3. Vlastnosti nZEB predurčujú inú stavebnú podstatu a tepelnotechnické správanie budov
    Chmúrny Ivan 
    Vykurovanie 2022 : . USB kľúč, s. 89-92
    potreba energie takmer nulová potreba energie
    článok zo zborníka
    AFD - Reports at home scientific conferences
    V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
    article

    article

  4. Obchodno-prevádzková budova
    Bujnová Petronela ; 010180  Chmúrny Ivan ; 010180 (Thesis advisor)
    2021
    SVF ; 07.06.2021 ; stavebníctvo ; I-AKP

    http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=166087
    https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=2DF2AC71C78DA39E98F8B6873752
    diplomová práca
    book

    book

  5. Tepelná bilancia budovy vplyvom tienenia fasády
    Chmúrny Ivan ; 010180 
    Stavebné materiály : . Roč. 17, č. 2 (2021), s. 52-54
    tienenie fasád tepelná bilancia
    článok z periodika
    ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
    V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
    article

    article

  6. Diagnostika U-hodnoty stavebných konštrukcií meraním na stavbe
    Chmúrny Ivan ; 010180 
    Vykurovanie 2021 : . CD-ROM, s. 57-60
    tepelný odpor meranie in-situ
    článok zo zborníka
    AFD - Reports at home scientific conferences
    V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
    article

    article

  7. Zohľadnenie vlastností okna v tepelnej bilancii v zimnom a letnom období
    Chmúrny Ivan ; 010180 
    ASB - Architektúra. Stavebníctvo. Biznis : . Roč. 28, č. 3 (2021), s. 70
    okno tepelná bilancia tepelnoizolačné vlastnosti
    článok z periodika
    BDF - Scientific works in others home magazines
    O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
    article

    article

  8. Vliv g-hodnoty zasklení na potřebu tepla při vytápění nízkoenergetických budov
    Chmúrny Ivan ; 010180 
    Realizace staveb . Roč. 16, č. 2 (2021), s. 14-16
    zasklenie potreba tepla na vykurovanie
    článok z periodika
    ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
    V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
    article

    article

  9. Thermal performance of hybrid vacuum glazing installed in the wood-aluminium frame
    Chmúrny Ivan ; 010180  Szabó Daniel ; 010180
    World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium - WMCAUS 2020 : . online, [7] s., art. no. 032008
    vacuum glazing thermal performance
    https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/960/3/032008
    článok zo zborníka
    AFC - Reports at international scientific conferences
    V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
    article

    article

  10. Testing of the solar heat gain coefficient of fenestration product
    Chmúrny Ivan ; 010180  Szabó Daniel ; 010180
    Proceedings of the enviBUILD 2019 : . online, s. 75-80
    test solárny faktor zasklenie
    https://content.sciendo.com/view/book/9788395669699/10.2478/9788395669699-013.xml
    článok zo zborníka
    AFD - Reports at home scientific conferences
    V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
    article

    article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.