Search results

 1. Návrh zdokonalenia systému získavania a výberu zamestnancov v spoločnosti Coop Jednota Trnava, s.d.
  Chvílová Miroslava  Čambálová Iveta (xxx)
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58263
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh opatrení na zlepšenie pracovnej motivácie zamestnancov vo vybranom podniku : Bakalárska práca
  Chvílová Miroslava  Gyurák Babeľová Zdenka (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 61 s príl (1 CD-ROM)
  pracovná motivácia
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book