Search results

 1. Využitie najlepšieho nevychýleného odhadu pri meraní Youngovho modulu pružnosti holografickou interferometriou
  Cisár Juraj  Jančuška Igor (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013
  MTF ;
  Materials Engineering filtration holografia Youngov modul pružnosti
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79824
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Možnosti použitia spektrometrických metód pri analýze materiálov
  Cisár Juraj  Labaš Vladimír (Thesis advisor) ; M1000
  STU v Bratislave MTF UMAT, 2010
  MTF ;
  IR IR Materials
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74968
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book