Search results

Records found: 102  
Your query: Author = "Coplák Jaroslav"
 1. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hronovce do roku 2020 / aut. Jaroslav Coplák
  Coplák Jaroslav 
  Bratislava Cityplan 2016 . - 74 s.
  (1) - monografia
  book

  book

 2. Miestne strategické plánovanie a jeho väzby s územným plánovaním
  Coplák Jaroslav ; 05 
  2014 Bratislava
  FAR ; 10.04.2014 ; null

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti_zp=43579 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=28206E6A4A0134BE5B4F461F3272
  habilitačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR0100
  book

  book

 3. Strategické plánovanie - väzby s územným plánovaním
  Coplák Jaroslav ; A6160 
  ALFA . Roč.19, č.3 (2014), s. 56-63
  strategické plánovanie územné plánovanie vývoj princípy možnosti prevádzky možnosti prepojenia územného a strategického plánovania hybridné plány implementačné plány
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 4. Strategický manažment a plánovanie pre urbanistov [elektronický dokument] : učebná pomôcka k predmetu územný manažment a marketing
  Coplák Jaroslav ; A6160 
  1. vyd.
  Bratislava : Ústav urbanizmu a územného plánovania FA STU, 2013 . - online 71 s
  urbanizmus strategický manažment marketing plánovanie
  www.fa.stuba.sk/docs/uu/dokum/stratman.pdf
  elektronický textový údaj
  GHG - Works carried in Internet
  I1 - Iný výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 5. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dolný chotár do roku 2020. / aut. Jaroslav Coplák
  Coplák Jaroslav 
  1.vyd
  Bratislava Cityplan 2013 . - 45 s.
  (1) - monografia
  book

  book

 6. Úloha strategického plánovania pre zvýšenie efektivity rozvoja slovenských miest a obcí
  Coplák Jaroslav ; A6160 
  Intenzita využitia územia slovenských sídel - vybrané otázky . s.11-25
  urbanizmus strategické plánovanie územné plánovanie
  kapitola(článok) z dokumentu
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Rekonštrukcia Strieborného námestia v Banskej Bystrici
  Mateášik Dominik ; A  Coplák Jaroslav (Thesis advisor) ; A6160
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2012
  architektúra a urbanizmus Architecture and Urban Design
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=59830 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=19793BA85A47B7FB65954F42DAA1
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Rekonštrukcia Strieborného námestia v Banskej Bystrici
  Kohaut Martin ; A  Coplák Jaroslav (Thesis advisor) ; A6160
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2012
  architektúra a urbanizmus Architecture and Urban Design pešia zóna
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=59168 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=19793BA85A47B7FB65964642DAA1
  bakalárska práca
  book

  book

 9. Rekonštrukcia Strieborného námestia v Banskej Bystrici
  Mráz Michal ; A  Coplák Jaroslav (Thesis advisor) ; A6160
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2012
  architektúra a urbanizmus Architecture and Urban Design
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=59858 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=19793BA85A47B7FB6A904C42DAA1
  bakalárska práca
  book

  book

 10. Zahájenie prác na územnom pláne obce
  Coplák Jaroslav ; A6160 
  OSA . roč.9 č.1 (2011), s.5
  územný plán obce
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.