Search results

 1. Návrh opatrení na zefektívnenie materiálového toku v spoločnosti JOBTEX s.r.o.
  Kanyicska Matúš ; 064000  Czifra György (Thesis advisor)
  2015
  MTF ; Date of acceptation : 25.06.2015 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=96227
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. A CAD-CAM rendszerek oktatásának modern módszerei
  Czifra Juraj ; M360  Szabó Peter ; M8700 Pólya Iveta
  OGÉT 2013 : . s.93-96
  CAD CAM
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 3. Komplexné riešenie robota pre farbenie vzoriek
  Kicsindi Tomáš  Czifra Juraj (Thesis advisor) ; M360
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2013
  MTF ;
  simulation simulácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103404
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Riadiaci program pre manipulátor s prepojením na externú aplikáciu
  Chytil Martin  Czifra Juraj (Thesis advisor) ; M360
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2013
  MTF ;
  algorithm OPC manipulátor algoritmus
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103558
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Úvod do počítačovej podpory výrobných technológií [elektronický zdroj] : Cvičenia a príklady
  Morovič Ladislav ; M3000  Zvončan Marek ; M3000 Kleinedler Peter ; M250 Czifra Juraj ; M360 Pokorný Peter (rec.) ; M3000 Čuboňová Nadežda (rec.)
  1. vyd.
  Trnava : AlumniPress, 2013 . - 192 s
  ISBN 978-80-8096-187-9
  počítačová podpora Production Technologies výrobné technológie
  https://is.stuba.sk/auth/dok_server/slozka.pl?id=71208;download=84865
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 6. CAD/CAM rendszerek oktatása a 21. században
  Czifra Juraj ; M360  Szabó Peter ; M8700
  Economica . 6. új évfolyam, 2. szám (2013), s. 84-87
  CAD/CAM university education
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article

 7. A számítógépes tervezés gazdasági vetületei
  Czifra Juraj ; M360  Szabó Peter ; M8700
  OGÉT 2012 : . s.88-91
  CAD CAM
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 8. Resources for increasing management performance and efficiency
  Szabó Peter ; M8700  Czifra Juraj ; M360
  TEAM 2012 : . s.215-217
  Management performance efficiency
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  (1) - článok
  article

  article

 9. Návrh simulačného modelu robota pre robotizované pracovisko na prípravu patologických preparátov farbením : Bakalárska práca
  Kicsindi Tomáš  Czifra Juraj (Thesis advisor) ; M360
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2011
  MTF ; . - 45 s., CD-ROM
  manipulator 3D model manipulátor 3D model aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57798
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh riadiaceho programu pre robotizované pracovisko na prípravu patologických preparátov farbením : Bakalárska práca
  Chytil Martin  Czifra Juraj (Thesis advisor) ; M360
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2011
  MTF ; . - 47 s., CD-ROM
  algoritmus manipulátor algorithm aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=61944
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book