Search results

 1. Koncepčný návrh univerzálneho nosiča náradia výkonovej kategórie 45kW – návrh pracovného zariadenia
  Dúcky Denis ; 020030  Gulan Ladislav ; 020030 (Thesis advisor)
  2020
  SJF ; Date of acceptation : 09.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-AMPS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150572
  diplomová práca
  book

  book

 2. Koncepčný návrh snežnej frézy ako prídavného zariadenia pre malotraktor
  Dúcky Denis ; 020030  Izrael Gregor ; 020030 (Thesis advisor)
  2018
  SJF ; Date of acceptation : 12.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.3. dopravné stroje a zariadenia ; Degree program : B-AMPS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132921
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book