Search results

 1. Lokalizácia mobilného robota s využitím laserového diaľkomeru
  Đemrovski Miroslav ; 031000  Dekan Martin ; 031000 (Thesis advisor)
  2021
  FEI ; Date of acceptation : 29.06.2021 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : B-RK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151122
  bakalárska práca
  book

  book

 2. A comparison of motion planners for robotic arms / aut. Michal Dobiš, Martin Dekan, František Duchoň, Peter Beňo, Miroslav Kohút
  Dobiš Michal ; 031000  Dekan Martin ; 031000 Duchoň František ; 031000 Beňo Peter Kohút Miroslav ; 031000
  Journal of Control Engineering and Applied Informatics . Vol. 23, No. 2 (2021), s. 87-94
  path planning Collision Avoidance sampling-based methods Optimization-based Methods robotic arms
  http://www.ceai.srait.ro/index.php?journal=ceai&page=article&op=viewFile&path[]=7290&path[]=1612
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  article

  article

 3. Automatizované generovanie požadovanej trajektórie zváracieho robota vzhľadom na geometriu zvarovej medzery
  Trebuľa Marek ; 031000  Dekan Martin ; 031000 (Thesis advisor)
  2021
  FEI ; Date of acceptation : 08.06.2021 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : I-RK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158667
  diplomová práca
  book

  book

 4. Spôsob automatizovanej detekcie lavínového nebezpečenstva a zapojenie : Úžitkový vzor č. 9048, Dátum o zápise ÚV : 24. 2. 2021, Vestník ÚPV SR č. 4/2021 / aut. Martina Dekanová, Martin Dekan, František Duchoň
  Dekanová Martina  Dekan Martin ; 031000 Duchoň František ; 031000
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2021 . - 5 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/102-2020
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book

 5. Skeleton tracking accuracy and precision evaluation of Kinect V1, Kinect V2, and the Azure Kinect / aut. Michal Tölgyessy, Martin Dekan, Ľuboš Chovanec
  Tölgyessy Michal ; 031000  Dekan Martin ; 031000 Chovanec Ľuboš ; 031000
  Applied Sciences . Vol. 11, iss. 12 (2021), Art. no. [21] s.
  depth sensor Kinect Azure Kinect skeleton tracking skeletal tracking pose tracking
  https://www.mdpi.com/2076-3417/11/12/5756
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 6. Evaluation of the Azure Kinect and its comparison to Kinect V1 and Kinect V2 / aut. Michal Tölgyessy, Martin Dekan, Ľuboš Chovanec, Peter Hubinský
  Tölgyessy Michal ; 031000  Dekan Martin ; 031000 Chovanec Ľuboš ; 031000 Hubinský Peter ; 031000
  Sensors . Vol. 21, iss. 2 (2021), Art. no. 413 [25] s.
  Kinect Azure Kinect robotics mapping SLAM HRI 3D scanning depth imaging object recognition gesture recognition
  https://www.mdpi.com/1424-8220/21/2/413
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 7. Navigácia mobilného robota s analýzou priechodnosti terénu
  Ujj Daniel ; 031000  Dekan Martin ; 031000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2021
  FEI ; Date of acceptation : 29.06.2021 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : B-RK . - 52 s., príl.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=983A108C82E0ACEA905F786AE8A0&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Robotický systém na adaptívne spájanie súčastí : Prihláška úžitkového vzoru č. 51-2021, Dátum o zápise ÚV : 28.7.2021, Vestník ÚPV SR č. 14/2021 aut. Zuzana Kovaríková, Martin Porubský, František Nagy, Dušan Labát, Oliver Bachorík, Ján Prištiak, Jozef Mäsiar, František Duchoň, Andrej Babinecj, Martin Dekan, Ľuboš Chovanec, Marek Trebuľa
  Kovaríková Zuzana  Porubský Martin Nagy František Labát Dušan Bachorík Oliver Prištiak Ján Mäsiar Jozef Duchoň František ; 031000 Babinec Andrej ; 031000 Dekan Martin ; 031000 Chovanec Ľuboš ; 031000 Trebuľa Marek ; 031000 Kohút Miroslav ; 031000 Dobiš Michal ; 031000
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2021 . - 9 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/51-2021
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book

 9. Robotický systém na adaptívne spájanie súčastí : Prihláška patentu č. 25-2021, Dátum o zápise : 28.7.2021, Vestník ÚPV SR č. 14/2021 aut. Zuzana Kovaríková, Martin Porubský, František Nagy, Dušan Labát, Oliver Bachorík, Ján Prištiak, Jozef Mäsiar, František Duchoň, Andrej Babinecj, Martin Dekan, Ľuboš Chovanec, Marek Trebuľa
  Kovaríková Zuzana  Porubský Martin Nagy František Labát Dušan Bachorík Oliver Prištiak Ján Mäsiar Jozef Duchoň František ; 031000 Babinec Andrej ; 031000 Dekan Martin ; 031000 Chovanec Ľuboš ; 031000 Trebuľa Marek ; 031000 Kohút Miroslav ; 031000 Dobiš Michal ; 031000
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2021 . - 9 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/25-2021
  patentový spis
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book

 10. Semiautonómne robotické epilačné pracovisko a spôsob laserovej epilácie vykonávaný na tomto pracovisku : Prihláška patentu č. 26-2021, Dátum o zápise : 11.8.2021, Vestník ÚPV SR č. 15/2021 aut. František Okál, František Duchoň, Ľuboš Chovanec, Martin Dekan, Martin Lučan, Daniel Zach, František Okál
  Okál František  Duchoň František ; 031000 Chovanec Ľuboš ; 031000 Dekan Martin ; 031000 Lučan Martin ; 031000 Zach Daniel Okál František
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2021 . - 9 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/26-2021
  patentový spis
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book