Search results

 1. Fe2+ and UV Catalytically Enhanced Ozonation of Selected Environmentally Persistent Antibiotics / aut. Žgajnar Andreja Gotvajn, Ula Rozman, Teja Antončič, Teja Urbanc, Martin Vrabeľ, Ján Derco
  Gotvajn Žgajnar Andreja  Rozman Ula Antončič Teja Urbanc Teja Vrabeľ Martin ; 046290 Derco Ján ; 046290
  Processes . Vol. 9, iss. 3 (2021), s. (1-17), art. no. 521
  https://www.mdpi.com/2227-9717/9/3/521
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 2. Modeling of the Adsorptive Removal of Pentavalent Arsenic from Drinking Water / aut. Ronald Zakhar, Ján Derco, František Čacho, Marián Pavlík
  Zakhar Ronald ; 046290  Derco Ján ; 046290 Čacho František ; 041000 Pavlík Marián ; 060000
  Water Research and Innovations in a Digital Era : . S. 98-99
  článok zo zborníka
  AFG - Abstractions of scientific titles in year-books from international conferences
  article

  article

 3. Toxicita vybraných chlórovaných pesticídov a ich degradačných produktov
  Paprčiaková Veronika ; 046290  Derco Ján ; 046290 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; Date of acceptation : 13.07.2020 ; Degreee discipline : biotechnológie ; Degree program : B-BIOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158520
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Využitie adsorpcie pri odstraňovaní arzénu z reálneho vodného zdroja
  Balážová Gabriela ; 046290  Derco Ján ; 046290 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; Date of acceptation : 23.06.2020 ; Degreee discipline : chemické inžinierstvo a technológie ; Degree program : I-TOZP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150843
  diplomová práca
  book

  book

 5. Príprava železom modifikovaného granulovaného aktívneho uhlia a jeho využitie pri odstraňovaní arzénu z vôd
  Dudková Andrea ; 046290  Derco Ján ; 046290 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; Date of acceptation : 23.06.2020 ; Degreee discipline : chemické inžinierstvo a technológie ; Degree program : I-TOZP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150709
  diplomová práca
  book

  book

 6. Procesy s využitím ozónu pri degradácii a detoxikácii vybraných chlórovaných pesticídov
  Dioszeghy Flóra ; 046290  Derco Ján ; 046290 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; Date of acceptation : 23.06.2020 ; Degreee discipline : chemické inžinierstvo a technológie ; Degree program : I-TOZP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151069
  diplomová práca
  book

  book

 7. Výskum procesov v integrovanom systéme pre reakcie v kvapalnej a plynnej fáze
  Farkaš Adrián ; 046290  Derco Ján ; 046290 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; Date of acceptation : 23.06.2020 ; Degreee discipline : chemické inžinierstvo a technológie ; Degree program : I-TOZP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150714
  diplomová práca
  book

  book

 8. Arsenic Removal from Water and Its Impact on Selected Species of Organisms
  Zakhar Ronald ; 046290  Derco Ján ; 046290 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; Date of acceptation : 24.08.2020 ; Degreee discipline : chemické inžinierstvo a technológie ; Degree program : D-CHZPR

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145789
  dizertačná práca
  book

  book

 9. Prípad alachlór – účel, toxicita, odstraňovanie / aut. Oľga Čižmárová, Kamila Kollárová, Ján Derco
  Čižmárová Oľga ; 046290  Kollárová Kamila ; 040000 Derco Ján ; 046290
  Mladá voda břehy mele 2020 : . S. 47-53
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 10. Ekotoxicita alachlóru a jeho degradačných produktov / aut. Oľga Čižmárová, Martin Vrabeľ, Ján Derco
  Čižmárová Oľga ; 046290  Vrabeľ Martin ; 046290 Derco Ján ; 046290
  Odpadové vody 2020 / . S. 130-135
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article