Search results

 1. Meranie optických vlastností svietidiel
  Ceplák Marek ; 032000  Dubnička Roman ; 032000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2020
  FEI ; Date of acceptation : 01.07.2020 ; Degreee discipline : elektrotechnika ; Degree program : B-ENE . - 71 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=64930206F366C8E34401E7C607D8&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Návrh vnútorných osvetľovacích sústav s inteligentným riadením
  Grigeľ Juraj ; 032000  Dubnička Roman ; 032000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2020
  FEI ; Date of acceptation : 11.06.2020 ; Degreee discipline : elektrotechnika ; Degree program : I-ENE . - 91 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=F0D9EA643ED4040314EC1F1BE0B8&seo=CRZP-detail-kniha
  diplomová práca
  book

  book

 3. Využitie inteligentného meracieho systému pre riadenie osvetľovacích sústav verejného osvetlenia
  Hatvany Dominik ; 032000  Dubnička Roman ; 032000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2020
  FEI ; Date of acceptation : 11.06.2020 ; Degreee discipline : elektrotechnika ; Degree program : I-ENE . - 100 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=23A5A917B76C11E745ADEB80CF65&seo=CRZP-detail-kniha
  diplomová práca
  book

  book

 4. Influence of angle of rotation of luminaires with asymmetrical luminous intensity distribution curve on calculated photometric parameters / aut. Marek Mokráň, Dionýz Gašparovský, Roman Dubnička
  Mokráň Marek ; 032000  Gašparovský Dionýz ; 032000 Dubnička Roman ; 032000
  EPE 2020 : . S. 407-412
  LED Lighting design software luminaire optical system
  https://ieeexplore.ieee.org/document/9269176
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 5. Dispersion of electrical parameters of luminaires caused by manufacturer / aut. Marek Mokráň, Dionýz Gašparovský, Roman Dubnička
  Mokráň Marek ; 032000  Gašparovský Dionýz ; 032000 Dubnička Roman ; 032000
  ELITECH´19 : . CD-ROM, [5] s.
  LED driver luminaires lamps
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Rozptyl elektrických a fotometrických parametrov svietidiel spôsobený ich výrobou / aut. Marek Mokráň, Roman Dubnička, Dionýz Gašparovský
  Mokráň Marek ; 032000  Dubnička Roman ; 032000 Gašparovský Dionýz ; 032000
  Slovalux 2019 : . S. 19-24
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 7. Vplyv uhla natočenia svietidiel s nesymetrickou krivkou svietivosti na vypočítané parametre osvetľovacej sústavy / aut. Marek Mokráň, Roman Dubnička, Dionýz Gašparovský
  Mokráň Marek ; 032000  Dubnička Roman ; 032000 Gašparovský Dionýz ; 032000
  LIGHT-SVĚTLO 2019 : . S. 40-43
  LED svietidlo
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  article

  article

 8. Tézy požiadaviek na osvetlenie tunelov v zmysle návrhu technického predpisu / aut. Roman Dubnička
  Dubnička Roman ; 032000 
  Slovalux 2019 : . S. 125-140
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 9. Interpolation methods of I-tables of road lighting luminaires / aut. Roman Dubnička, Lukáš Lipnický, Dionýz Gašparovský
  Dubnička Roman ; 032000  Lipnický Lukáš ; 032000 Gašparovský Dionýz ; 032000
  Proceedings of 29th CIE Session 2019 : . S. 1653-1658
  Photometry interpolation luminous intensity
  http://files.cie.co.at/x046_2019/x046-PO167.pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 10. Measurement of obtrusive lighting of outdoor lighting installations / aut. Roman Dubnička, Lukáš Lipnický, Dionýz Gašparovský
  Dubnička Roman ; 032000  Lipnický Lukáš ; 032000 Gašparovský Dionýz ; 032000
  Proceedings of 29th CIE Session 2019 : . S. 779-788
  Photometry outdoor lighting obtrusive lighting
  http://files.cie.co.at/x046_2019/x046-PP22.pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article