Search results

Records found: 19  
Your query: Author = "Fedák Miroslav"
 1. Mäkké alebo tvrdé povlaky v ozubených prevodoch?
  Bošanský Miroslav ; J0030  Fedák Miroslav ; J0030 Dzimko Marián
  Nové trendy v konštruovaní a v tvorbe technickej dokumentácie 2009 : . s.19-23
  mäkký a tvrdý povlak soft and hard coating
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. The coatings as the possibility of increasing the load capacity of tooth flank
  Bošanský Miroslav ; J0030  Fedák Miroslav ; J0030 Kožuch Igor ; J0030
  Machine Design : . s.237-242
  non-involute teeth C-C tooth gear neevolventné ozubenie
  článok zo zborníka
  AEC - Scientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Tenké vrstvy TiN a MoS2 deponované na K-K súkolesí
  Fedák Miroslav ; J0030  Bošanský Miroslav ; J0030 Gaduš Ján
  50. medzinárodná vedecká konferencia katedier častí a mechanizmov strojov : . s.[3]
  K-K ozubenie ekologické oleje C-C tooth gear
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Analýza tribotechnického systému veterného motora v aplikácii veternej studne
  Tököly Pavol ; J0030  Gajdoš Martin ; J0030 Fedák Miroslav ; J0030 Bošanský Miroslav ; J0030
  Nové trendy v konštruovaní a v tvorbe technickej dokumentácie 2008 = New Trends in Design and Technical Documentation Creation : . s.124-127
  veterné čerpadlo veterná turbína windmill wind turbine
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Možnosti použitia MKP pri rekonštrukcii národnej kultúrnej pamiatky Veterná studňa
  Gajdoš Martin ; J0030  Tököly Pavol ; J0030 Bošanský Miroslav ; J0030 Fedák Miroslav ; J0030
  Nové trendy v konštruovaní a v tvorbe technickej dokumentácie 2008 = New Trends in Design and Technical Documentation Creation : . s.10-13
  veterná studňa nosníková sústava wind pump wind well
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Odolnosť tenkých vrstiev TiN a MoS2 deponovaných na ozubených kolesách
  Fedák Miroslav ; J0030  Bošanský Miroslav ; J0030
  Nové trendy v konštruovaní a v tvorbe technickej dokumentácie 2008 = New Trends in Design and Technical Documentation Creation : . s.98-101
  coatings testing equipment povlaky skúšobné zariadenie
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Analýza dotykových napätí v skrutkovom súkolesí s rovnobežnými osami rotácie
  Gajdoš Martin ; J0030  Bošanský Miroslav ; J0030 Tököly Pavol ; J0030 Fedák Miroslav ; J0030
  Acta Mechanica Slovaca : . Roč. 12, č. 3-C (2008), s.139-144
  screwing gearing contact stress skrutkové súkolesie MKP - metóda konečných prvkov
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 8. Povlaky ako možnosť zvýšenia únosnosti ozubených kolies : Dizertačná práca
  Fedák Miroslav ; J0030 
  Bratislava : STU v Bratislave, 2008 . - 82 s
  ozubené kolesá mazanie ochrana životného prostredia
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 9. PVD coating as a possibility to increase the load capacity of gearings to scuffing
  Bošanský Miroslav ; J0030  Kožuch Igor ; J0030 Fedák Miroslav ; J0030
  Vistnik Nacionaľnogo Techničnogo Universiteta . No. 28 (2008), s.30-37
  PVD metóda K-K ozubenie coatings
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 10. Tvrdé povlaky ako alternatíva kalených neevolventných ozubených prevodov
  Bošanský Miroslav ; J0030  Fedák Miroslav ; J0030
  Acta technologica agriculturae [elektronický zdroj] . Roč. 11, č. 4 (2008), s.109-112
  TiN coating C-C tooth gear TiN povlak Niemannov test
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article