Search results

 1. Optimalizácia návrhu rámovej konštrukcie z vystuženého betónu
  Arpáš Filip ; 010110  Fillo Ľudovít ; 010110 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 16.06.2020 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : B-IKD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143839
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Optimalizácia návrhu dvojsmerne vystužených betónových dosiek
  Doubková Kristína ; 010110  Fillo Ľudovít ; 010110 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 16.06.2020 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : B-IKD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143815
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Návrh veľkorozponovej stropnej konštrukcie z vystuženého betónu
  Rybár Filip ; 010110  Fillo Ľudovít ; 010110 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 16.06.2020 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : B-IKD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143842
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Punching resistance of slab-column connections with openings
  Augustín Tomáš ; 010110  Fillo Ľudovít ; 010110 Halvoník Jaroslav ; 010110
  Structural Concrete : . Vol. 21, no. 1 (2020), s. 278-290
  control perimeter flat slab openings punching capacity kontrolný obvod bezprievlaková doska otvory odolnosť v pretlačení
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/suco.201900158
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 5. Overenie odolnosti spriahnutého nosníka
  Fillo Ľudovít ; 010110  Halvoník Jaroslav ; 010110
  Betonárske dni 2020 a 6. post kongresové kolokvium SNK fib : . online, s. 153-156
  odolnosť spriahnutý nosník tlaková diagonála resistance composite concrete girders girder
  http://www.betonarskedni.sk/files/zborn%C3%ADk-BD-2020.pdf
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Nonlinear FEM Analysis of Experimentally Tested Flat Slabs with Openings
  Augustín Tomáš ; 010110  Fillo Ľudovít ; 010110 Halvoník Jaroslav ; 010110
  25th Concrete Days 2018 : . S. 191-196
  flat slabs punching shear nonlinear analysis openings bezprievlakové dosky pretlačenie otvory nelineárna analýza
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 7. Spoľahlivosť štíhlych betónových stĺpov v druhej generácii Eurokódov
  Fillo Ľudovít ; 010110  Benko Vladimír ; 010110 Dobrý Jakub ; 010110
  26. Betonářské dny 2019 : . USB kľúč, [7] s.
  štíhle betónové stĺpy spoľahlivosť eurokódy slender columns reliability Eurocodes
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  article

  article

 8. Návrh monolitického stropu garáží - lokálne podopreté stropy
  Košta Radoslav ; 010110  Fillo Ľudovít ; 010110 (Thesis advisor)
  2018
  SVF ; Date of acceptation : 13.06.2018 ; Degreee discipline : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Degree program : B-IKD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=124764
  bakalárska práca
  book

  book

 9. Pretlačenie lokálne podopretých dosiek s otvormi
  Augustín Tomáš ; 010110  Fillo Ľudovít ; 010110 (Thesis advisor)
  2018
  SVF ; Date of acceptation : 21.08.2018 ; Degreee discipline : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Degree program : D-TKeIS4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=120357
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 10. Punching shear resistance of flat slabs with openings - experimental testing
  Augustín Tomáš ; 010110  Fillo Ľudovít ; 010110 Halvoník Jaroslav ; 010110 Marčiš Marián ; 010140
  Proceedings of the 12th fib International PhD Symposium in Civil Engineering : . USB kľúč, s. 305-310
  punching otvory experimenty pretlačenie openings experiments
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article