Search results

Records found: 6  
Your query: Author = "Fuska Ján"
 1. Mikrobiálne transformácie prírodných látok : Obh. 10.6.1991 / [aut.]Fuska,Ján
  Fuska Ján 
  Bratislava : SVŠT v Bratislave ChtF, 1991 . - 124 s : Tab.,grafy,lit
  habilitačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FCHPT1000
  book

  book

 2. Príprava a biologická charakteristika vermikulínu. Šľachtenie produkčného kmeňa a vývoj fermentácie na laboratórnej úrovni / [aut.]Fuska,Ján
  Fuska Ján 
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1990 . - 52 s : Tab.,lit
  výskumná správa
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FCHPT1000
  book

  book

 3. Biosyntéza sekundárnych metabolitov s potencionálnymi biopesticídnymi účinkami / [aut.]Fuska,Ján
  Fuska Ján 
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1990 . - 92 s : Tab.,grafy,lit
  výskumná správa
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FCHPT1000
  book

  book

 4. Spôsob prípravy metabolitu s protinádorovými účinkami biotransformáciou withaferinu A : Autorské osvedčenie č. 232 604
  Fuska Ján  Prousek Josef ; C6290 Fusková Alžbeta Khandlová Alžbeta
  Praha : Úrad pro vynálezy a objevy v Praze, 1987
  patentový spis
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  D1 - Dokument práv duševného vlastníctva
  book

  book

 5. Metabolit withaferinu A : Autorské osvedčenie č. 235 575
  Fuska Ján  Khandlová Alžbeta Fusková Alžbeta Prousek Josef ; C6290
  Praha : Úrad pro vynálezy a objevy v Praze, 1987
  priemyslový vzor
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  D1 - Dokument práv duševného vlastníctva
  book

  book

 6. Microbial transformations of natural antitumor agents. 23.conversion of withaferin-A to 12beta- and 15beta-hydroxy derivatives of withaferin-A
  Fuska Ján  Prousek Josef ; C6290 Rosazza John Budešínsky Miloš
  Steroids . Vol. 40, Iss. 2 (1982), s.157-169
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.