Search results

 1. Inteligentné meranie a problematika jalového výkonu v sieťach verejného osvetlenia na Slovensku / aut. Peter Janiga, Dionýz Gašparovský, Lukáš Lipnický
  Janiga Peter ; 032000  Gašparovský Dionýz ; 032000 Lipnický Lukáš ; 032000
  Energetika : . Roč. 69, č. 2 (2019), s. 105-107
  článok z periodika
  BDE - Scientific works in othes foreign magazines
  article

  article

 2. Priestorové modelovanie miestnosti pri návrhu interiérového osvetlenia
  Kováč Martin ; 032000  Gašparovský Dionýz ; 032000 (Thesis advisor)
  2019
  FEI ; Date of acceptation : 12.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.9. elektrotechnika ; Degree program : I-ENE . - 129 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143685
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 3. Vývoj aplikácie pre energetickú certifikáciu osvetlenia
  Okál František ; 032000  Gašparovský Dionýz ; 032000 (Thesis advisor)
  2019
  FEI ; Date of acceptation : 12.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.9. elektrotechnika ; Degree program : I-ENE . - 85 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143695
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 4. Dispersion of electrical parameters of luminaires caused by manufacturer / aut. Marek Mokráň, Dionýz Gašparovský, Roman Dubnička
  Mokráň Marek ; 032000  Gašparovský Dionýz ; 032000 Dubnička Roman ; 032000
  ELITECH´19 : . CD-ROM, [5] s.
  LED driver luminaires lamps
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Metodika výpočtu parametrov verejného osvetlenia : dát. obhajoby 2.7.2019, č. ved. odboru 5-2-30
  Lipnický Lukáš ; 032000  Gašparovský Dionýz ; 032000 (Thesis advisor)
  Bratislava :
  STU v Bratislave FEI,
  2019
  FEI ; Date of acceptation : 02.07.2019 ; Degreee discipline : 5.2.30. elektroenergetika ; Degree program : D-ENE . - 119 s., AUTOREF. 2019, 28 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=130762
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 6. Humanocentrické osvetlenie kancelárie
  Beňka Ján ; 032000  Gašparovský Dionýz ; 032000 (Thesis advisor)
  2019
  FEI ; Date of acceptation : 02.07.2019 ; Degreee discipline : 5.2.9. elektrotechnika ; Degree program : B-ENE . - 35 s., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136098
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 7. Projektovanie a meranie inštalácie osvetlenia v programe DIALUX EVO
  Sľúka Peter ; 032000  Gašparovský Dionýz ; 032000 (Thesis advisor)
  2019
  FEI ; Date of acceptation : 02.07.2019 ; Degreee discipline : 5.2.9. elektrotechnika ; Degree program : B-ENE . - 61 s., príl., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=135224
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 8. Energetická hospodárnosť verejného osvetlenia
  Masár Stanislav ; 032000  Gašparovský Dionýz ; 032000 (Thesis advisor)
  2019
  FEI ; Date of acceptation : 02.07.2019 ; Degreee discipline : 5.2.9. elektrotechnika ; Degree program : B-ENE . - 50 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=135972
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 9. Posúdenie vplyvu nasadenia veľkokapacitných električiek do existujúceho systému mestskej hromadnej dopravy MHD, z hľadiska napájania trate elektrickou energiou
  Behúň Dušan ; 032000  Gašparovský Dionýz ; 032000 (Thesis advisor)
  2019
  FEI ; Date of acceptation : 02.07.2019 ; Degreee discipline : 5.2.9. elektrotechnika ; Degree program : B-ENE . - 67 s., príl., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=135960
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 10. Priestorové projektovanie elektrických rozvodov a inštalácií
  Grajko Marek ; 032000  Gašparovský Dionýz ; 032000 (Thesis advisor)
  2019
  FEI ; Date of acceptation : 22.07.2019 ; Degreee discipline : 5.2.9. elektrotechnika ; Degree program : I-ENE . - 73 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144483
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book