Search results

Records found: 47  
Your query: Author = "Galbová Katarína"
 1. Možnosti smerovania problematiky malých (domových) ČOV do 50 EO
  Galbová Katarína  Belica Peter Bodík Igor ; C6290 Pénzes Ladislav
  Odpadové vody 2012 : . s.320-325
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Wastewater Treatment with Nitrogen Removal in Reactors with Granulated Biomass - Example of Research of Slovak Technology
  Drtil Miloslav ; C6290  Pagáčová Petra Galbová Katarína Jonatová Ivana
  Modern Environmental Management and Technologies, April 16-19, 2011, Kabul, Afghanistan . s.210-217
  post-denitrification anoxic granulated biomass anoxic USB reactoranoxic USB reactor
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Anoxická granulácia v zaradenom denitrifikačnom reaktore počas zimných mesiacov
  Jonatová Ivana  Galbová Katarína Babjaková Lenka Drtil Miloslav ; C6290
  VODA 2011 - 9.bienální konference, Poděbrady, 19.-21.října 2011 . s.107-111
  anoxická granulácia denitrifikujúca biomasa zimné teploty USB reaktor
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Intenzifikácia procesov biologického odstraňovania dusíka procesom ANAMMOX: možnosti a riziká
  Babjaková Lenka  Jonatová Ivana Galbová Katarína Drtil Miloslav ; C6290
  VODA 2011 - 9.bienální konference, Poděbrady, 19.-21.října 2011 . s.85-90
  Anammox biomasa zloženie vôd podmienky procesu technologický benchmarking
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Možnosti využitia enzýmatických zmesí na zvýšenie účinnosti čistenia odpadových vôd v PSA Peugeot Trnava : Výskumná správa vypracovaná v rámci HZ 025/2011
  Bodík Igor ; C6290  Lehotská Soňa ; C6290 Mackuľak Tomáš ; C6290 Galbová Katarína
  Bratislava : STU v Bratislave FCHPT, 2011 . - 23 s
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 6. Influence of temperature on anoxid granulation and efficiency of denitrification in USB reactor
  Babjaková Lenka  Jonatová Ivana Galbová Katarína Drtil Miloslav ; C6290
  38th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering : . s.634-641
  anoxic granulation denitrification temperature of wastewater upflow sludge bed reactor
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Nový spôsob biologického odstraňovania dusíka procesom anaeróbnej oxidácie amoniaku
  Babjaková Lenka  Jonatová Ivana Galbová Katarína Drtil Miloslav ; C6290
  Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd - zborník prednášok a posterov 7.vedeckej bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou. Podbanské, 25.-27.10.2011 . s.335-340
  anaeróbna oxidácia amoniaku kultivácia biomasy podmienky procesu technologický benchmarking
  článok z periodika
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 8. Kontinuálne laboratórne modelovanie aktivácie s nosičom nárastovej biomasy : Výskumná správa vypracovaná v rámci HZ 030/2011
  Drtil Miloslav ; C6290  Galbová Katarína
  Bratislava : STU v Bratislave FCHPT, 2011
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 9. Anoxic granulation in USB reactor with anaerobic granulated sludge as an inoculum
  Galbová Katarína  Jonatová Ivana Babjaková Lenka Drtil Miloslav ; C6290
  Advanced water Supply and wastewater Treatment : . s.295-302
  inoculum sludge post-denitrification USB reactor
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 10. Intenzifikácia procesov biologického odstraňovania dusíka v reaktoroch s granulovanou biomasou
  Drtil Miloslav ; C6290  Babjaková Lenka Galbová Katarína Jonatová Ivana
  Acta hydrologica Slovaca . Roč.12, Špeciálne číslo (2011), s.128-135
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.