Search results

 1. Mechanizmus preklápania nástroja pracovného zaradenia nakladača : úžitkový vzor č. 7532 / aut. Ladislav Gulan, Michal Moťovský, Metod Glatz, Pavol Slovák, Milan Naď
  Gulan Ladislav ; 020030  Moťovský Michal Glatz Metod Slovák Pavol ; 020030 Naď Milan ; 066000
  Banská Bystrica Úrad priemyselného vlastníctva SR 2016 . - 6 s.
  http://registre.indprop.gov.sk/registre/detail/popup.do?register=uv&puv_id=750789
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book

 2. Zapojenie na reguláciu plávania nástroja pracovného zariadenia nakladača : úžitkový vzor č. 7549 / aut. Ladislav Gulan, Michal Moťovský, Metod Glatz, Gregor Izrael
  Gulan Ladislav ; 020030  Moťovský Michal Glatz Metod Izrael Gregor ; 020030
  Banská Bystrica Úrad priemyselného vlastníctva SR 2016 . - 7 s.
  mobilný pracovný stroj mobile working machine
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book

 3. Koncepčný návrh prídavného zariadenia na prepravu betónových zmesí pre dozer
  Čajkovič Ivan ; 020030  Glatz Metod ; 020030 (Thesis advisor)
  2016
  SJF ; Date of acceptation : 14.06.2016 ; Degreee discipline : 5.2.3. dopravné stroje a zariadenia ; Degree program : B-AMPS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133046
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 4. Zborník príspevkov 42. medzinárodnej konferencie katedier dopravných, manipulačných, stavebných a poľnohospodárskych strojov : Kočovce, 6.-7. 9. 2016
  Gulan, Ladislav, ; 020030 (Editor) Gavačová, Jana, ; 020030 (Editor) Schmidtová, Carmen, ; 020030 (Editor) Izrael, Gregor, ; 020030 (Editor) Glatz, Metod, (Editor)
  Medzinárodná vedecká konferencia katedier dopravných, manipulačných, stavebných a poľnohospodárskych strojov 42. 6.-7. 9. 2016 Kočovce, Slovensko
  1. vyd.
  Bratislava Vydavateľstvo STU 2016 . - 182 s.
  ISBN 978-80-227-4584-0
  zborník
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  (8) - článok
  book

  book

 5. Koncepčný návrh reťazového kladkostroja o nosnosti 3t a zdvihu 1200mm
  Pőthe Krisztián ; 020030  Glatz Metod ; 020030 (Thesis advisor)
  2016
  SJF ; Date of acceptation : 14.06.2016 ; Degreee discipline : 5.2.3. dopravné stroje a zariadenia ; Degree program : B-AMPS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133041
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 6. Konštrukčný návrh nakladacieho pracovného zariadenia pre polootočný nakladač
  Somogyi Zoltán ; 020030  Glatz Metod ; 020030 (Thesis advisor)
  2016
  SJF ; Date of acceptation : 16.06.2016 ; Degreee discipline : 5.2.3. dopravné stroje a zariadenia ; Degree program : I-AMPS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133430
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 7. Zapojenie na verifikáciu matematických modelov mobilných pracovných strojov : úžitkový vzor č. 7417 / aut. Ladislav Gulan, Michal Moťovský, Metod Glatz, Gregor Izrael
  Gulan Ladislav ; 020030  Moťovský Michal Glatz Metod ; 020030 Izrael Gregor ; 020030
  Banská Bystrica Úrad priemyselného vlastníctva 2016 . - 9 s.
  mobilný pracovný stroj mobile working machine
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book

 8. koncepčný návrh polootočného univerzálneho nosiča náradia
  Bilačič Michal ; 020030  Glatz Metod ; 020030 (Thesis advisor)
  2016
  SJF ; Date of acceptation : 16.06.2016 ; Degreee discipline : 5.2.3. dopravné stroje a zariadenia ; Degree program : I-AMPS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133446
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 9. Koncepčný návrh zberného vozidla pre zber ozdobnice čínskej do ťažko prístupného terénu
  Dian Mário ; 020030  Glatz Metod (Thesis advisor)
  2015
  SJF ; Date of acceptation : 16.06.2015 ; Degreee discipline : 5.2.4. motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá ; Degree program : B-ALSM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98828
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 10. Rektifikácia stožiara elektrického vedenia / aut. Metod Glatz
  Glatz Metod ; 020130 
  41. mezinárodní konference dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů . S. 6-11
  high voltage pylon stožiar vysokého napätia
  článok zo zborníka
  AFA - Invited reports at international scientific conferences
  article

  article