Search results

 1. Vplyv feritových plnív na priebeh sieťovania, vlastnosti a absorpčnú tieniacu účinnosť elastomérnych kompozitov
  Gregorová Jana ; 049370  Kruželák Ján ; 049370 (Thesis advisor)
  2022
  FCHPT ; Date of acceptation : 30.05.2022 ; Degreee discipline : chemické inžinierstvo a technológie ; Degree program : I-PSP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=163707
  diplomová práca
  book

  book

 2. Návrh krycej stavby nad archeologickým nálezom v MPR Trnava
  Porkertová Barbora ; 010310  Gregorová Jana ; 010310 (Thesis advisor)
  2022
  SVF ; Date of acceptation : 07.06.2022 ; Degreee discipline : stavebníctvo, architektúra a urbanizmus ; Degree program : I-PSA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=164908
  diplomová práca
  book

  book

 3. Návrh novostavby v stavebnej prieluke v PZ Bratislava
  Bíziková Michaela ; 010310  Gregorová Jana ; 010310 (Thesis advisor)
  2022
  SVF ; Date of acceptation : 14.06.2022 ; Degreee discipline : stavebníctvo, architektúra a urbanizmus ; Degree program : B-PSA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152896
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Návrh novostavby v stavebnej prieluke v MPR Kežmarok
  Rezníková Gabriela ; 010310  Gregorová Jana ; 010310 (Thesis advisor)
  2022
  SVF ; Date of acceptation : 14.06.2022 ; Degreee discipline : stavebníctvo, architektúra a urbanizmus ; Degree program : B-PSA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143859
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Návrh novostavby knižnice v stavebnej preluke PZ Bratislava
  Zaťko Lukáš ; 010310  Gregorová Jana ; 010310 (Thesis advisor)
  2022
  SVF ; Date of acceptation : 14.06.2022 ; Degreee discipline : stavebníctvo, architektúra a urbanizmus ; Degree program : B-PSA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152686
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Návrh novostavby pekárne v stavebnej preluke PZ Modra.
  Škotnárová Lucia ; 010310  Gregorová Jana ; 010310 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; Date of acceptation : 16.06.2021 ; Degreee discipline : stavebníctvo, architektúra a urbanizmus ; Degree program : B-PSA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144253
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Vplyv feritových plnív na priebeh vulkanizácie, vlastnosti a absorpčnú tieniacu účinnosť elastomérnych kompozitov / aut. Jana Gregorová, Ján Kruželák, Andrea Kvasničáková
  Gregorová Jana ; 040000  Kruželák Ján ; 049370 Kvasničáková Andrea ; 049370
  Chémia a technológie pre život, 23. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou organizovaná v online formáte . S. 38-39
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Špecifikum pamiatkovej obnovy unikátneho ranostredovekého tehlového opevnenia v MPR Trnava - Pilotný projekt Katedry UNESCO
  Gregorová Jana ; 010310  Vojteková Eva ; 054140 Poliak Martin ; 010310 Hanzl Jakub ; 010310
  Ochrana a obnova pamiatok v urbanistickom kontexte - Obnova identity - Kontinuita stavebnej kultúry : . S. 111-115
  stredoveké tehlové opevnenie metóda architektonizovanej ruiny metodické projektovanie komplexná obnova
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Diferencovaná obnova zaniknutej identity mesta - tvorba koncepčných materiálov
  Gregorová Jana ; 010310 
  Ochrana a obnova pamiatok v urbanistickom kontexte - Obnova identity - Kontinuita stavebnej kultúry : . S. 106-110
  mestská pamiatková rezervácia diferencovaná pamiatková obnova identita mesta regulatívy komplexnej obnovy
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. Ochrana a obnova pamiatok v urbanistickom kontexte - Obnova identity - Kontinuita stavebnej kultúry
  Gregorová Jana ; 010310 
  Ochrana a obnova pamiatok v urbanistickom kontexte - Obnova identity - Kontinuita stavebnej kultúry : . S. 10-12
  stavebná kultúra architektonické dedičstvo identita urbanistický kontext
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article